Naturální super-síla: Karl Norberg

KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB