Tipy na tréning hrudníka

Dýchanie

Počas cvičenia nezadržiavajte dych, aby nedošlo k prudkému zvýšeniu krvného tlaku. Vydychujte pri výtlaku (koncentrická fáza) po prekonaní najťažšieho bodu tlaku, čo je zvyčajne približne v polovici celkovej dráhy pohybu.

Rozsah pohybu

Pri každom cviku sa snažte využiť úplný rozsah pohybu, ale nezachádzajte za jeho hranice, lebo to môže viesť k poškodeniu kĺbov.

Šírka úchopu

Široký úchop činky vo všeobecnosti zaťažuje prsné svaly najúčinnejšie, ale obmena úchopu pri cvičení s činkou alebo na stroji zaťaží svalové vlákna odlišným spôsobom

Rýchlosť

Cvičte energicky a plynule, pohyb musí byť v každom momente pod kontrolou. Občas môžete využiť zmenu rýchlosti cvičenia (použiť pomalé alebo naopak rýchle tempo), aby ste svaly prekvapili a stimulovali rýchle i pomalé svalové vlákna. I v tomto prípade však musí byť pohyb pod vašou kontrolou.

Žiadne odrazy

Činku nikdy neodrážajte od hrudníka. Zvoľte váhu, ktorú zvládnete prácou svalov bez využitia odrazu.

Neprepínajte v lakťoch

Keď sa s činkou blížite do vrchnej polohy, vedome stlačte prsné svaly bez toho, aby ste paže prepli v lakťoch.

Zaradenie do tréningu

Prsné svaly precvičujte pred tricepsami alebo/a ramenami. Tieto menšie svalové skupiny plnia pomocnú funkciu pri cvikoch na hrudník a v prípade únavy tak negatívne ovplyvnia váš tréning hrudníka.

Pestrosť

Necvičte stále podľa toho istého programu. Obmieňajte cviky, ich poradie, uhly, veľkosť záťaže. Jednotvárny tréning nevedie k výsledkom. Aby ste dosiahli optimálne pokroky, precvičujete svaly rôznymi spôsobmi.

Tréningový partner

Bez ohľadu na to, s akou ťažkou váhou cvičíte, pri cvikoch s činkou vždy hrozí, že vám ostane ležať na hrudníku – alebo ešte čosi horšie. Tréningový partner vám pomôže nielen predísť tomuto nebezpečenstvu, ale aj vytlačiť pár opakovaní v sérii navyše.

 

text: BOBBY ALDRIDGE