Soutěžit je nutné

8/2010 našeho časopisu MUSCLE&FITNESS.) Činím tak jednak s úmyslem uctít si vyznavače fitness a naše příznivce na západ od řeky Moravy a jednak i z praktických důvodů, protože – jak se teď tvrdí – mladá generace v Česku prý už slovenštině na úrovni její předchůdců nerozumí.

Nicméně my v M&F (Czech & Slovak Edition) samozřejmě zůstáváme i nadále – už dvacátým rokem – česko-slovenským časopisem. (S exkluzivní licencí na spolupráci s anglicky psanými nejrenomovanějšími světovými tituly v naší tématické oblasti – magazíny M&F a FLEX USA.)

V redakci považujeme za samozřejmost, že stále maximálně dbáme na to, aby se mezi našimi čtenáři na české a slovenské straně nedělaly absolutné žádné rozdíly. Považuji rovněž za normální, že do Česka spolu se svými kolegy i nadále nejezdíme s pocitem, že bychom jeli do ciziny. Má to své příčiny.

ĽUDOVÍT MAJOR vydavatel a šéfredaktor

podpis_copy.jpg