Posilovna i pro cyklisty

Rychleji, rychleji...

Stále více a více vytrvalostních sportovců chodí do posilovny, aby zvýšili sílu a zlepšili svoji kondici, které jim umožní dosahovat lepší sportovní výkony. Výzkumníci z Holandska rozdělili skupinu čtrnácti cyklistů-závodníků na dvě části. Z nich 37 % zařadilo k běžnému vytrvalostnímu tréninku ještě cvičení na výbušnou sílu v posilovně, zatímco kontrolní skupina trénovala jen vytrvalostně. V magazínu European Journal of Applied Physiology byly otištěny výsledky studie, která trvala devět týdnů. Vědci měřili na začátku, uprostřed a na konci studie dlouhodobý a krátkodobý výkon a maximální výkon sportovců. Zjistili, že jediný rozdíl mezi oběma skupinami cyklistů byl ten, že kontrolní skupina měla horší výsledky v testech krátkodobého výkonu než skupina, která trénovala v posilovně.

Vědci své výsledky interpretují tak, že u vytrvalostních sportů je vhodné kombinovat vytrvalostní trénink s tréninkem výbušnosti v posilovně. Tento přístup se vyplatí zejména ve vytrvalostní cyklistice. foto: ROBERT REIFF