George Zottman: 2. dodatek

George Zottman: 2. dodatekGeorge Zottman: 2. dodatek

      Návraty k tématům už nejsou v KRONICE ničím novým. Přestože historie z hlediska faktů zůstává stejná, měnit se může pouze naše chápání a vnímání, téměř vždy se dá něčím novým doplnit. Ve druhém dodatku k profilu siláka George Zottmana (pocházejícím z unikátního výstřižku z The Evening Bulletin, Philadelphia, 10. dubna 1933), je popis jeho teatrálního vystoupení v divadle na Girard Avenue těsně před vánoci roku 1891. Tento materiál necitují ani renomovaní historikové!
      Opona jde nahoru a konferenciér uvádí číslo: „Ladies and gentlemen, jste vítáni na vystoupení Herr George Zottmana. Zvedne pro vás celou burzovní společnost, holýma rukama rozbije dlažební kámen, předvede výkony se 137kg činkou, jako nic přetrhne řetěz a balíček karet. Vskutku, Herr Zottman je silnější než Sandow, který s ním nemůže soupeřit, ač se považuje za nejsilnějšího muže světa.“ Opona dolů, po chvíli opět vzhůru. Na jevišti je vysoké lešení s deskou ve spodní části, spojenou řetězy s koženým pásem na silákově krku; ten stojí nahoře a paže má opřené o zábradlí. Na desku přichází celá společnost, snad 15-20 lidí. Silák se nadechuje, zabírá a deska s lidmi je náhle 12-15 cm nad podlahou. Současně trhá v rukou balíček karet, obsahující 104 kusů, a hází části do publika. Zottman dále trhá v rukou tlustý řetěz, a dělá totéž nadechnutím hrudníku. Na okraji stolu leží dlažební kostka. Silák zvedá paži a prudkým úderem masité části pěsti, kde má velký mozol, bije do kamene. Kostka se rozlétává na kousky. Silák lehá na záda, na hrudník mu pokládají tlusté prkno a na něj vrší šest závaží po 137 kg. Poté na desku nastupuje 8 mužů z obsluhy. Zottman dělá most, vzpírá se na paže a nohy jako krab asi 10 cm vysoko – s prknem a závažím na prsou. Pomocníci přinášejí 120kg činku. Zottman ji zvedá nad hlavu a drží nahoře 40…50…60 sekund.
      Datum narození G.Z. je 8. březen 1867. Zemřel roku 1942 ve věku 75 let. Váha zdvihu s popruhy se odhaduje na 1450 kg, váha závaží v mostu asi 900 kg. Zottman v roce 1933 řekl, že váží 105 kg. Oslovení „Herr“ mělo důvod v tom, že Zottman měl německé předky a v samotné Philadelphii žila silná německá menšina.