Potraviny nebo suplementace?

l text: JOSE ANTONIO l foto: M&F 

Vitamin E – 400 m.j. 20 šálků mandlí – špatně 1 želatinová tobolka – dobře Kreatin – 20 g 5 kg hovězího masa – špatně 4–5 lžiček kreatinového prášku – dobře Glutamin– 5 g Karob – špatně Volný glutamin ze suplementu – dobře

Výzkumníci si v článku kladou otázku: je lepší přijímat glutamin z potravin anebo z doplňků výživy? Vědci testovali obsah glutaminu v krevní plazmě v závislosti na způsobu podání glutaminu:

1. Kasein (9 % glutaminu)
2. Volný glutamin + kasein
  (17 % glutaminu)
3. Karobová moučka
  (17 % glutaminu)
4. Karobový koncentrát (17 %)
5. Karobový hydrolyzát
  (16 % glutaminu).

Nápoj, jehož součástí byly jednotlivé formy glutaminu č. 1–5, dále obsahoval celkově 30 g bílkovin, 40 g maltodextrinu, 10 g sa-charózy a asi půl litru vody. V kaž-dém nápoji s výjimkou nápoje č. 1 (kasein) bylo asi 5 g glutaminu. Mohlo by se zdát, že glutamin vázaný v potravinových přirozených zdrojích (tj. karobu, nápoje č. 3–5) bude mít na nárůst hladiny v krvi vyšší účinek. Nebylo to-mu tak. Nejvyšší nárůst hladiny glutaminu v krevní plazmě vědci zaznamenali u nápoje č. 2 (42 %), zatímco u karobových nápojů č. 3–5 to bylo pouze 18–23 %. U nápoje č. 2 také výzkumníci na-měřili nejvyšší insulinovou odezvu ve srovnání se všemi ostatními nápoji.

Je zřejmé, že čím více máme glutaminu a insulinu v krvi, tím je anabolický, resp. antikatabolický efekt vyšší. Na základě výše uvedených zjištění bychom tedy měli přidávat do proteinového nápoje volný glutamin, abychom zaznamenali vyšší anabolický účinek. Ne vždy lze tedy jednoznačně předpovědět účinek suplementů ve srovnání s potravinami a naopak.