Síla z minulosti: Brothers McCann

Síla z minulosti: Brothers McCannSíla z minulosti: Brothers McCann

Nebylo v historii siláctví mnoho sourozenců, kteří by navíc vystupovali společně – napadají mne bratři Dériazové ze Švýcar, trio bratrů Goodových z USA nebo šest bratrů Baillargeonových z Kanady. Angličané Henry a Louis McCann byli profesionálně známí jako Hercules a Samson. V birminghamském atletickém Institutu je trénoval prof. Hubbard a profesionály se stali roku 1879. Dne 10. dubna 1890 veřejně vyzvali začínajícího Eugena Sandowa; pár representoval Hercules a vyhrál. Pohlédněme do článku z deníku Morning Post: „Rozhodčími byli markýz z Queensberry, prof. Atkinson a Mr. S. B. Jevons. Každý účastník měl právo zvolit tři cviky. Začínal Hercules tím, že zvedl od země nad hlavu 77 kg činku. Sandow zvládl úkol na třetí pokus a dále zvedl pravou paží nad hlavu 102,6 kg činku. Hercules vynechal a pokračoval vlastním cvikem, zvednutím 70 kg levou paží nad hlavu. Sandow činku zvedl dvakrát za sebou a ve své druhé disciplíně hodlal vytlačit levou paží 90 kg, což se mu nepodařilo a Hercules tudíž nemusel nastoupit. Posledním Herkulovým testem byl soupažný nadhoz jednoruček, jedné 54,5kg a druhé 55,5kg. Nutno říci, že Sandow činky nezvládl. Poslední disciplína Sandowa, výtlak 95 kg pravou a potom doplnění 22,7 kg levou, proběhla úspěšně, nicméně Hercules opět nenastoupil. Skóre vypadalo tak, že Sandow splnil čtyři ze šesti cviků a Hercules jenom tři, tudíž vítězem se měl stát Sandow. Rozhodčí však oznámili, že vyhrál Hercules!“
McCannové nebyli jen vzpěrači, předváděli také zdvih s popruhy a jako závaží používali koně. Obdivuhodné je, že oba vystupovali přes penzijní věk: Hercules ještě v 60 letech údajně vzpíral 131,5 kg činku (zemřel roku 1922 ve věku 71 let), Samson ještě v 80 letech vyzýval k utkání šedesátníky!

Rubriku KRONIKA připravuje JOSEF ŠVUB