Naše deti zleniveli!

Naše deti zleniveli!

"Deti nemajú fyzickú kondíciu!" varujú telocvikári aj lekári. Deťom chýba pravidelný pohyb a hrozia im problémy s chrbticou. Podľa prieskumov sú slabé a koordinácia ich pohybov je zlá. Podiel na takomto stave majú v nemalej miere aj rodičia, ktorí svoje ratolesti ospravedlňujú často úplne zbytočne a nezmyselne z hodín telesnej výchovy. Problém však nie je len u detí, ktoré odmietajú športovať. Ani príliš úzka športová špecializácia od ranného veku nenapomáha ich vývoju. Chýba im totiž všestrannosť, ktorá je dôležitá pre zdravý vývoj dieťaťa. Rodičia dajú svoje dieťa neraz už od štyroch rokov na nejaký šport, ale inému športu sa nevenuje. Tak sa potom stáva, konštatujú odborníci, že máme medzi deťmi vynikajúceho futbalistu či hokejistu, ktorý však nevie urobiť kotrmelec alebo vyšplhať sa dva metre po lane. Riešenie je v pestrosti pohybových aktivít a ideálne je, ak rodičia idú svojím deťom aj v tomto príkladom.

foto: archív M&F