Tvarování těla podle Timey Majorové

l text: MICHELLE BASTA BOUBION l foto: ROBERT REIFF

 

1. DEN: HORNÍ ČÁST TĚLA         

CVIKSÉRIEOPAKOVÁNÍHRUDNÍK&ZÁDA: 1. superset

Tlaky jednoruček na šikmé lavici315Stahování kladky na hrudník3152. superset

Rozpažování na šikmé lavici315Přitahování jednoručky v předklonu315RAMENA: 3. superset

Upažování s jednoručkami315Upažování v předklonu315BICEPS&TRICEPS: 4. superset

Bicepsové zdvihy jednoruček vsedě325Francouzské tlaky s jednoručkou3255. superset

Bicepsové zdvihy s EZ činkou325Zadní kliky se zátěží325HORNÍ ČÁST BŘICHA: 6. superset

Zkracovačky hlavou dolů330Zkracovačky hlavou dolů s vytáčením330

2. DEN: DOLNÍ ČÁST TĚLA

CVIKSÉRIEOPAKOVÁNÍNOHY: 1. triset

Extenze kvadricepsů315Zanožování vsedě315Mrtvý tah s napnutýma nohama3152. triset (vše na stroji Smith)

Dřepy na šířku ramen315Výpady na místě315Dřepy se širokým rozkročením3151. superset

Tlaky nohama315Obrácené hacken-dřepy3152. superset

Výpady za chůze320Záklony trupu vleže na břiše315SPODNÍ ČÁST BŘICHA: 3. superset

Zvedání kolen ve visu320Zvedání kolen do stran ve visu320

 

Jak na kardio

Timea říká, že aerobní činnost je důležitá jak pro zdraví, tak pro spalování tuku na těle. Berete-li trénink opravdu vážně, máte trénovat aerobně až 3–6 dnů v týdnu po minimálně 45 minutách s poměrně vysokou intenzitou. Jako ochranu proti nudě Timea radí nikdy nedělat totéž dvakrát. „Změňte způsob tréninku pokaždé tak, aby jej tělo bralo jako novou výzvu,“ říká. Jeden den například Timea chodí 5 minut na páse, potom 20 minut běhá a nakonec na dalších 20 minut skočí na kolo. Další formy, které pravidelně zařazuje, jsou běh v terénu, lezení po horách, jízda na kole do kopců, stair-stepper a elipsový trenažér.