Kuriózní silák: Sid Harmer

sid-harmer3_copy.jpgProfesionální siláci často na svoji sílu nevypadali, mnozí měli štíhlé postavy bez vyčnívajících svalů, a tak mohli v divácích na exhibicích snadno vzbudit klamný dojem, zvýšit jejich zájem a nakonec triumfovat.

Sid Harmer například vlastnil kus litiny, široký asi 12 cm a vážící 38,6 kg. Na pódiu jej postavil na stolek, vložil pod něj 5 librovou bankovku a publikum vyzval: „Nadzvedněte závaží stiskem prstů a peníze jsou vaše!“ V memoárech potom ne bez hrdosti napsal, že o svůj vklad nikdy nepřišel…Dalším populárním číslem londýnského mladíka bylo roztahování ruky – Harmer sevřel pravou rukou dva ocelové kruhy, na něž byly připevněny 2 cm tlusté a 6 m dlouhé provazy, a nechal dobrovolníky tahat ze všech sil na každou stranu. Byl si tak jistý, že vyzýval celé týmy „přetahovačů lanem,“ což byli tři robustní chlapi na každé straně, a přesto v určené době 10 sekund jeho stisk nedokázali rozevřít.

Harmer se narodil v únoru 1905 ve čtvrti New Cross v Londýně. Po nezbytné době výcviku se prohlásil „Nejsilnějším mladíkem světa“ a roku 1924 nastoupil profesionální dráhu. Mimo výše uvedených čísel rovněž smotával rukama dlouhé pásy železa do různých tvarů, ohýbal hřeby, balíček karet roztrhnul během 7 minut na 8 částí a na klíně v podporu na rukou a nohou udržel váhu 1271 kg (výkon zvaný Herkulesův klín).

Někdy v roce 1930 vydal knihu „Feats of Strength – How To Perform Them,“ v níž popsal techniku profesních triků, nicméně původ svojí síly neudal. Ze skoupých údajů plyne, že na výšku 173 cm vážil 80 kg, obvod paže měl 41 cm a předloktí 35,5 cm.

sid-harmer.jpg