Nesmrtelný Sandow

Nesmrtelný SandowNesmrtelný Sandow

      V lednu letošního roku mne kontaktoval zájemce o silový trénink. Sám soukromě prováděl silácké cviky, studoval metody starých kulturistů (Sandow, Grimek) a hlavně, jak naznačil, by si rád prohlédl instruktážní knihy ze začátku století. V dopisech i po telefonu jsem mu řekl, že originály z rané éry bodybuildingu jsou prakticky nedostupné, uložené ve vědeckých knihovnách (jedna z nejlepších sbírek časopisů, knih, fotografií a artefaktů se nalézá v texaském Austinu, USA a spravuje ji dr. Terry Todd) a soukromých sbírkách. Jistý Američan se rovněž věnuje vydávání přetisků knih slavných osobností – Hackenschmidt, Calvert, Hoffman, Saxon, Pullum, Jowett atd. Dnes díky internetu můžete pohodlně projít specializované webové stránky s naskenovanými texty a snímky.
      Pokud byste listovali Sandowovými knihami, nedívejte se na ně očima současníka. Je velkou chybou – i přes tituly Bodybuilding nebo Strength – očekávat nějaké kulturistické návody a metody, byť jen vzdáleně připomínající ty dnešní. Za prvé, nebyly ještě objeveny a Sandow byl ve své době stejný unikát, jako v 50. letech Reeves (dnes trénuje nesrovnatelně více lidí a tak máme více talentů). Za druhé, nikdo přesně neví, jak Sandow vlastně svoji postavu vytrénoval (dá se tušit, že značně tvrdým a urputným tréninkem s těžkými váhami), za třetí, Sandow byl chytrý obchodník a moc dobře věděl, že musí případným čtenářům předložit metody, které je neodradí ani neublíží (čili cvičte TAKTO a budete vypadat jako já, nikoliv cvičte JAKO JÁ…). Za čtvrté, většina jeho rad je vedena v duchu zdraví a zlepšení života populace, což bylo sice chvályhodné, avšak nemožné beze změny, jak se nedávno psalo „vykořisťovatelského kapitalizmu a nerovnoprávného společenského systému.“ Úžasné ale je, jak Sandow pronáší myšlenky trvalé platnosti, například o nezbytnosti správných instrukcí od poučeného člověka, dále (cituji) „Tajemství úspěchu nespočívá v konstrukci náčiní, ale v jeho správném používání s pomocí mozku. Jinými slovy nejde o to, kolik trénujete, ale JAK trénujete. Bez využití síly vůle nemá cvičení hodnotu.“
      Sandowův systém se dělil do čtyř skupin. V první byla cvičení pro redukci obezity, léčbu zácpy, netrávení a problémů s játry či ledvinami, čili nemocí ze sedavého stylu života – cviky pro břišní partii. Druhá skupina obsahuje cviky pro rozvoj srdce a plic, zlepšení oběhu krve, dýchání a pocení – cviky na hrudník. Třetí skupina měla za cíl posílit svaly kolem páteře, napravovat kyfózu i lordózu a odstraňovat následky jednostranného zatížení. Konečně do čtvrté skupiny Sandow zařadil cviky na celkový rozvoj svalového i nervového systému, doporučené až po odstranění potíží a slabin předchozími cviky. Výsledkem měla být pěkná postava a pevné zdraví. Závěrem věta hlubokého významu: „Činky by měly být povinné ve všech školách pro chlapce. Kdyby trénovali všichni lidé, byla by to ta nejprospěšnější změna na postavách a tělech příští generace.“