Přítahy kladky

Přítahy jednoruč Už vás trochu otravují přítahy kladky v sedě? Zkuste tento cvik provádět jednostranně (unilaterálně), tj. střídavě jednou a druhou rukou. Tento přístup znamená maximální koncentrovanou zátěž každé poloviny širokého zádového svalu. Někdy totiž bývá jedna z půlek zad slabší a při cvičení obouruč jí druhá nepozorovaně pomáhá. Jednoruční přítahy navíc zapojují břišní svaly, kvadricepsy a flexory, které při cvičení stabilizují trup, aby se nepřetáčel. Abyste měli ty nejlepší výsledky, cvičte přítahy jednoruč v pomalém tempu a v celém rozsahu pohybu, abyste se rukojetí kladky při každém opakování téměř dotýkali šikmých břišních svalů. foto: PER BERNAL