Myostimulácia

l text: DUŠAN HAMAR l foto: ROBERT REIFF

myostimulacia_copy.jpg* Mohli by ste niečo napísať o myostimulátoroch? Sú skutočne také účinné, ako to o nich tvrdia ich predajcovia?

Myostimulátor je zariadenie, ktoré generuje elektrické impulzy schopné prostredníctvom kožnej elektródy dráždiť svalové vlákna a vyvolávať ich kontrakciu nezávislú od motorických buniek centrálneho nervového systému. Myostimulátory poznáme z agresívnych reklám v televízii či v rodinných časopisoch. Prezentujú sa ako revolučný efektívny prostriedok na chudnutie.

Objektívne treba povedať, že myostimulácia má svoje medicínske uplatnenie. Používa sa v rehabilitácii pri poraneniach periférnych nervov na udržiavanie funkčnosti motorických jednotiek. Vo fáze hojenia totiž rastie nervové vlákno veľmi pomaly, približne jeden milimeter za deň, čo znamená, že obnovenie jeho funkcie môže trvať niekoľko mesiacov. Za tento čas by svalové vlákna bez nervových impulzov nielen atrofovali, ale mohlo by dôjsť k ich úplnej degenerácii. Znamená to ich premenu na nefunkčné väzivo, ktoré stratí akúkoľvek schopnosť kontrakcie. Pravidelná stimulácia pomocou elektrických impulzov dokáže tomuto negatívnemu a nezvratnému procesu zabrániť a vytvoriť tak podmienky pre úplnú obnovu funkcie postihnutých svalových skupín aktívnymi vôľovými cvičeniami.

Na rozdiel od rehabilitácie je využívanie myostimulácie na chudnutie a formovanie postavy oveľa problematickejšie.

Čo sa týka proklamovaného zvyšovania energetického výdaja, pohodlne bez námahy, potenia či straty času, ten je v skutočnosti vzdialený tomu, čo hlásajú predajcovia myostimulátorov. Pri takejto forme myostimulácie sa totiž nemôžu používať príliš silné impulzy vyvolávajúce príliš intenzívne a bolestivé svalové kontrakcie. Ako ukázali merania energetického výdaja, používaná myostimulácia je tak nízkej intenzity, že zvýšenie energetických nárokov je veľmi malé a z praktického hľadiska i napriek dlhotrvajúcej aplikácii takmer zanedbateľné. Toto je hlavný dôvod, prečo sa pri marketingu týchto zariadení neargumentuje vedeckými faktami. Využívajú sa skôr svedectvá, pokiaľ možno známych osobností, ktoré kalkulujú s naivitou laickej verejnosti.

Predstavy pohodlného chudnutia bez vlastného aktívneho pričinenia v kresle pred televízorom sú pre mnohých veľmi atraktívne. Neprekvapuje preto, že sú ochotní za takýto „luxus“ niečo zaplatiť. Túto situáciu veľmi šikovne zneužívajú neseriózni obchodníci, ktorí chudnutia chtivým záujemcom ponúkajú neúčinné „barle“ v podobe myostimulátorov, či iných zázračných prostriedkov. Tieto nakoniec spravidla končia zabudnuté niekde v skrini, pričom oklamaný spotrebiteľ sa so svojou skúsenosťou často hanbí podeliť so svojím okolím.

Pravda je iná. Pri chudnutí a formovaní postavy nič nie je zadarmo, a nemáme pritom na mysli peniaze. Jediná zaručená cesta k úspešnému prebudovaniu postavy vedie cez trvalú zmenu spôsobu života, racionálne stravovanie a zvýšenie energetického výdaja aktívnou pohybovou aktivitou.