Robert Dantlinger – Na památku

| KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB  

Jednoho z našich nejlepších kulturistů historie, jenž už není mezi námi, si dovolím připomenout sérií snímků z různých období a příležitostí. Čest jeho památce!

Obsáhlou vzpomínku na Roberta Dantlingera (autoři Josef Švub, Luděk Nosek) a další fotografie naleznete v časopise MUSCLE&FITNESS, číslo 11/2012.