Zapomenutý silák: Hercules P. Coutalianos

coutalianos2.jpgNa jméno tohoto řeckého Herkulesa jsem náhodou narazil v jednom starém magazínu z 60. let m.s., u krátkého textu byl ještě mizerně ofotografovaný plakát.

Kdo kdy od pradávných časů antické mytologie slyšel něco o domácím silákovi, který si sám říkal Herkules?

Majitel kočovné silácké show procestoval s maringotkou Asii, Evropu a Jižní Ameriku, vyzývaje při tom k utkání každého dostupného muže; neznal prý strach a s oblibou zápasil s divokými zvířaty, hlavně lvy a býky.

coutalianos3.jpgJak stojí v textu, Coutalianos údajně vyzvedl na palubu plachetnice a vztyčil těžký dřevěný stěžeň, s nímž se marně lopotil tucet námořníků. Co ještě dál, sám samotinký vytáhl z moře nahoru kotvu, čin jinak vyžadující spojené síly 10 chlapů, nebo dokonce holýma rukama zastavil vlak! V jednom čísle prý držel pod každou paží hlaveň kanónu, z něhož vzápětí vystřelili slepý náboj! V aréně bez námahy zdolal nejlepšího zápasníka sultána Abdülhamida II.

Že Hercules Coutalianos skutečně existoval, dokládá záznam v knížce historika D. Webstera Sons of Samson. Řecký silák tohoto jména měl vystupovat roku 1913 v Lowellu (stát Massachusetts v USA).

Podle všeho, nicméně nedoloženě, vyhodil nad hlavu 485 kg těžkou bednu, vzpíral krávu vážící 360 kg a lehce trhal tlusté řetězy. Už jako čtrnáctiletý prý zvedl nad hlavu tlustý trám, vážící 481 kg. Webster dodává, že popsané výkony nestvrzují žádné důkazy a chybí jim jakákoliv věrohodnost.

coutalianos4.jpg  coutalianos5.jpg

To samotní Řekové – a tam je nutné pátrat – svého hrdinu s jakkoliv nadsazenými činy znají. Písmenko „P“ je zkratka jména Panagis, a příjmení píší jako Koutalianos, neboť se roku 1847 narodil ve vesnici Koutalis na ostrově Lemnos. Proslul jako silou nadaný námořník, pak pobýval ve Francii v zápasnické škole mistra Bernarda.

Dlouhá léta strávil v Buenos Aires, kde se oženil a roku 1916 zemřel. Přidávám pár unikátních obrázků a zůstávám na rozpacích – mám zůstat u C, nebo raději K?