Chraňte si třísla

Chraňte si třísla Snožování v sedě na stroji je běžný cvik posilující adduktory používaný zejména při tréninku ve sportech, které vyžadují sílu a výbušnost vycházející z oblasti boků. Při fotbale a hokeji dostávají tyto svaly zabrat obzvláště a nezřídka vzniká jejich chronická porucha, která může být buď jen lehká (1. stupeň), nebo při ní může dojít až k úplné ztrátě funkčnosti svalů pánve (3. stupeň). Toto zranění může mít původ v oslabení nebo nevyváženosti funkce svalů pánve způsobených chybným tréninkem, při němž jsou svaly zatěžovány nerovnoměrně. Jde o to, aby se svaly posilovaly ve všech třech směrech rovnoměrně. Když jste si zvykli pouze na cvičení dřepů, výpadů vpřed a leg-pressu, nebudete mít tyto svaly zřejmě v rovnováze. Proto zkuste do tréninku zařadit ještě výpady do stran a dřepy na jedné noze, popřípadě další cvičení odtahovačů či přitahovačů na přístroji, které posilují také svaly pánve a boků. Tím předejdete nepříjemným zraněním a navíc si tréninkem ještě přidáte pár centimetrů na objemu stehen. foto: ROBERT REIFF