Listování: Causa Reg Park

Listování: Causa Reg ParkListování: Causa Reg Park

V dobových časopisech najdete mnohé zajímavé texty, nad nimiž sice můžete zakroutit hlavou, ale domnívám se, že cokoliv z toho se klidně může stát i dnes. Na stránkách Weiderova prvního časopisu YOUR PHYSIQUE se v 50. letech objevovaly hutné články o nové hvězdě bodybuildingu, Regu Parkovi z Anglie. Joe Weider přirozeně těžil ze své známosti s Parkem, který dostal od rodičů za odměnu jakousi „roční stáž“ v USA, kde se učil a trénoval na různých místech s předními americkými borci. Všechny pak na soutěži Best Developed Man in America hladce porazil. Weider měl ovšem s Parkem i jiné plány, propagační (zářil a upoutával na stránkách časopisu) a obchodní, neboť potřeboval rozšířit odbytiště do Evropy. Přečtěte si, jak se věci zvrtly (Joe Weider vysvětluje).
„Bob Hoffman otiskl prohlášení z anglického časopisu Reg Park Journal, kde Reg popírá spojení se mnou nebo mojí organizací. Tvrdí zde také, že jej nepřesně označuji za svého žáka a v reklamách falešně používám jeho dobrozdání. Jaká jsou ale fakta? Za prvé je pravda, že s ním nemám žádné obchodní svazky. Moje oddělení v Anglii řídí Josh Joshua a oznámil jsem to v časopise Muscle Power již před rokem. Když však Park před 4 lety navštívil naši zemi, upoutala mne jeho srdečnost, osobní nadšení pro sport, jeho touha učit se a zlepšovat. Vzal jsem jej tedy (obrazně) pod svá křídla. Tvrzení, že byl mým žákem, je skromné označení. Osobně jsem nejen dohlížel na každou fázi jeho tréninku až k největším vítězstvím, ale naučil jsem jej nejtajnějším detailům managementu obchodu. Moje záměry byly jasné a pro oba vzájemně přijatelné. Měl se držet mých instrukcí, získat světovou slávu a pak řídit moji pobočku v Anglii, aby Britům předal Weiderovy metody i náčiní. Reg tvrdě trénoval a zlepšoval se. Díky mým (Weiderovým) metodám dobyl světovou slávu, získal tituly Mr. Europe, Mr. Universe a Most Perfect Athlete in America. Po dvou letech mého osobního dohledu jsem věděl, že je připravený mne reprezentovat v Anglii a chránit mé dobré jméno. Zaplatil jsem rozjezd obchodu, předem připravil několik čísel jeho časopisu, dal mu základní vybavení a celkově do něho vložil tisíce dolarů.
To vše – finance, můj čas a nesobecká pomoc – bylo děláno vysloveně proto, že jsem v něho věřil, jako v člověka i kulturistu. Když jsem po několika měsících podnikl cestu do Anglie, abych zkontroloval vývoj obchodu, s překvapením jsem zjistil, že šéfem mé britské pobočky není Reg Park, ale jeho otec. Mr. Park senior řídil každou fázi byznysu, určoval prodejní politiku a pevně držel celou společnost v rukou. Reg byl pouhou figurkou, nic víc. Tohle jsem nechtěl. Se vším respektem k Mr. Parkovi jsem vyslovil názor, že pouze kulturista, jehož srdce a duše patří sportu, může nejlépe sloužit zájmům ostatních kulturistů. Pouze muž, který se sám vypracoval ze slabocha na siláka, může plně porozumět snům a problémům ostatních začátečníků.“