Výběr osobního trenéra

Vyberte si správně Jakého osobního trenéra si vybrat? Zkušeného kulturistu, který cvičí 10–20 let, anebo čerstvého absolventa trenérského kurzu s vědomostmi podle nejnovějších vědecko-metodických poznatků? Skupina amerických vědců testovala vztah mezi vzděláním, zkušenostmi a skutečnými znalostmi personálních trenérů. Zjistili, že trenéři s bakalářským stupněm vzdělání měli nejvíce klíčových znalostí. Roky zkušeností s posilováním neznamenaly vyšší efektivnost tréninku a lepší výsledky klientů. Současně výzkum prokázal, že i mezi nově kvalifikovanými trenéry jsou viditelné rozdíly podle toho, jakou trenérskou školu absolvovali. Aktivních osobních trenérů v USA je 88 000, jeden trenér připadá na 2 376 osob starších 18 let. A jaké kurzy produkují nejlepší osobní trenéry u nás? foto: PER BERNAL