Pravidla odpočinku

Pravidla odpočinku

Mohlo by se zdát, že čím častěji cvičíme, tím v posilovně dosahujeme lepších výsledků. Výzkumníci z univerzity v Saint Etienne (Francie) jsou však opačného názoru. V článku uveřejněném v Journal of Applied Physiology popisují následující pokus a jeho výsledky. Šest dříve necvičících osob absolvovalo osmitýdenní trénink s frekvencí třikrát týdně, po němž následovala týdenní pauza. Pak následoval čtyřtýdenní tzv. vysokofrekvenční trénink (HFT), složený z pěti cvičení týdně, po němž absolvovali dvoutýdenní odpočinek. Z řady naměřených dat zajímala vědce především ta, která zachycovala účinek délky odpočinku na celkovou kondici. Zjistili, že k regeneraci během osmitýdenního cyklu potřebovali cvičenci v průměru jeden den, zatímco při vysokofrekvenčním tréninku bylo třeba až 3,6 dne. I výkonnostní růst byl při vysokofrekvenčním tréninku pomalejší a po každém cvičení byla únava výraznější. Výzkumníci tedy dokázali, že ve fitness a kulturistice opravdu neplatí "čím více, tím lépe", ale spíše "méně znamená více".

foto: ROBERT REIFF