Ad: Václav Papírník

MUSCLE&FITNESS 8/2012; z pozice autora KRONIKY k němu přidávám vlastní oprášený, dvacet let starý text a řadu nepublikovaných fotografií.

Václav Papírník (nar. 1949) prožil svůj dosavadní život ve Starkoči u Náchoda, odkud podnikal výjezdy na soutěže po celé republice.

Když v roce 1972 přišel na čas do České Třebové (ještě do sklepní činkárny HP-CLUBU), připomínal nám svou postavou, úžasnou silou i svéráznou filozofií Franca Columba natolik, že jsme mu dali přezdívku „Východočeský Columbu.“

Letos je tomu 40 let, co Vaška znám, a dovoluji si tvrdit, že ve své době využil dostupnou metodiku, možnosti výživy a regeneraci na 50%-60% (anabolik se nikdy nedotknul). Zato v houževnatosti, tvrdosti a absolutním sebeobětování určenému cíli 100% zcela jistě překročil.

(Dokončení příště)

KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB.

Jeho další články naleznete v měsíšníku MUSCLE&FITNESS.