Nepretrénujte sa!

Nepretrénujte sa!

Nepoľavovať na tréningu je správne, ale netrénujete príliš intenzívne? Pri nesprávnom dávkovaní tréningu, intenzite a voľbe cvikov sa môžete ľahko pretrénovať. Ako tomuto stavu, nebezpečnému najmä pre starších cvičencov, predchádzať? ● Zvoľte si primerané tempo cvičenia, pri ktorom sa cítite dobre prekrvení. ● Ak sa objavia bolesti chrbta, hlavy alebo nepravidelnosť srdcového rytmu prestaňte cvičiť a konzultujte s vaším lekárom. ● Dôležité je rozcvičenie pred tréningom a uvoľnenie po ňom. ● Cvičte pravidelne. Po dlhšej prestávke je riziko vzniku zdravotných problémov väčšie. ● Nesúťažte s ostatnými a nehecujte sa do neprimeraných výkonov. ● Nechoďte cvičiť skôr ako 2–3 hodiny po hlavnom jedle. ● Intenzita cvičenia by nemala presiahnuť 40–50 % maxima, tepová frekvencia by sa mala pohybovať okolo 70 % maxima. ● Spoľahlivým ukazovateľom primeraného zaťaženia a frekvencie je, keď sa v prestávkach medzi jednotlivými cvikmi dokážete za krátky čas vydýchať a môžete bez problémov hovoriť. foto: DORIT THIES