Tréning je elixír

6/2009 M&F je nabité množstvom teoretických vedomostí i praktických návodov na tému tréningu – pre športovcov i športovkyne širokej škály odvetví, rôznych výkonnostných úrovní a prakticky každého veku. Presvedčíte sa o tom po preštudovaní obsahu čísla a po jeho prelistovaní. Osobitný komentár sa mi žiada dodať iba k materiálu o kruhovom tréningu na str. 102. Som hrdý na to, že je kompletne dielom mladých členov (okrem mňa, pochopiteľne) nášho redakčného tímu – síce rôznej pracovnej náplne a špecializácie, ale s jednotne aktívnym a pozitívnym vzťahom k tematickej náplni tohto časopisu.

Trénujte i vy odhodlane, priatelia. Študujte M&F a experimentujte. A nikdy to nevzdávajte!