Klasický portrét: Jan Wlodarek

S použitím podkladů a snímků (J. Wlodarek, J. Rozmarynowski) z webové stránky www.jwip.pl