Maximální váhy pro více svalů

l text: TIM SCHEETT l foto: CHRIS LUND

 CVIK                                          ZÁTĚŽ         OPAKOVÁNÍ          PAUZY V MINUTÁCH    DŘEP (první cvik)                

 

 

                                     Rozcvičení

 60 kg

 10

 2  Rozcvičení

 100 kg

 5

 2  Rozcvičení

 125 kg

 1

 3  1. série

 150 kg

 1

 3–5  2. série

 125 kg

 8

 méně než 1  3. série

 100 kg

 do selhání

 méně než 1  4. série

 60 kg

 do selhání

 3–5 TLAK NOHAMA(druhýcvik)     

 

                             

                                    Rozcvičení

 160 kg

 2

 3  1. série

 245 kg

 1

 3–5  2. série

 205 kg

 8

 méně než 1  3. série

 160 kg

 do selhání

 méně než 1  4. série

 120 kg

 do selhání

 3