Traja mušketieri o DO FORMY S M&F

 

l video: ZOLTÁN KECSKEMÉTY

V týchto dňoch už k nám chodia prvé prihlášky do tradičnej súťaže v zmene postavy za tri mesiace DO FORMY S MUSCLE&FITNESS 2010. Bude to už 10. ročník tejto úspešnej akcie, ktorá motivovala zburcovala už tisíce našich čitateľov.

Ako inšpiráciu pre tých, ktorí sa ešte nerozhodli, uvádzame na úvod videá zo stretnutia víťazov kategórií v ročníku 2009, na ktorom sa ako čestní hostia zúčastnili aj spolupracovníci našej redakcie z radov zakladateľskej generácie kulturistiky v Československu. „Traja mušketieri“ sú dnes už zdatní sedemdesiatnici a stále aktívni kondiční športovci.

Na prvom videu hodnotí súťaž MVDr. Alexander Bačinský, CSc, na druhom Mgr. Milan Jablonský (vpravo) a Ing. arch. Juraj Višný.