Vianočná cena družstiev v silovom trojboji (SAKFST)

l text: IVETA JURČÍKOVÁ

VÝSLEDKY