Silácke discipliny: zvedání sudu

Z jedné brigády v pivovaru v 60. letech m.s. si logicky pamatuji sudy – dřevěné a obité obručemi, padesátilitrové, stolitrové a tupláky s obsahem 200 litrů. Dnes už je uvidíte leda u soukromých vinařů, ale v 19. století a do poloviny 20. století byly běžnou součástí života. Následně se objevily zaoblené sudy z hliníku a dnes jsou široce využívány kovové sudy válcového tvaru se dvěma otvory na uchopení na horním vyvýšeném okraji. Není tudíž k divení, že zvedání sudů patřilo k populárním cvikům siláků, kteří kvůli objemu pasu měli potíže s přemístěním činky, mohli ale pohodlně posadit soudek na koleno a odtud překulit na rameno. Soudek se dal dobře uchopit rukama a když měl větší rozměry, stalo se jeho vzepření atraktivní ukázkou síly.

SUDY 01

• Řezník a vzpěrač z Mnichova ALOIS SELOS (173 cm, 125 kg) vytlačil 71-litrový sud, vážící 113 kg (1910). Jindy ve stoji na jedné noze přemístil a vytlačil sud vážící 115 kg.

• Ruský vzpěrač SERGEJ JELISEJEV (172 cm, 84 kg) přemístil a vytlačil nad hlavu 124 kg soudek (cca 1905).

• V roce 1896 zvedl mnichovský vzpěrač HANS BECK (166 cm, 110 kg) na prsa 113 kg soudek a poté s ním udělal 3 tlaky nad hlavu. Jindy zvedl nadhozem 83-litrový sud o váze 125 kg.

SUDY 02 HANS BECK

Hans Beck

 

• Sud s vodou o váze 160 kg měl zvednout nad hlavu silák s mamutími mírami RICK “GRIZZLY” BROWN (1960 – 2002; 180 cm, 170 kg, biceps 63,5 cm).

• Neoficiální světový rekord vytvořil na soutěži World´s Strongest Man 1979 powerlifter DON REINHOUDT (190 cm, 160 kg). Výrazovým tlakem dopravil nad hlavu hliníkový sud s vodou vážící 137 kg.

• STEVE JUSTA z Nebrasky (TV 130 kg) vyrazil v roce 1985 nad hlavu kovový sud cementu o váze 150 kg.

• Oficiální světový rekord ustavil v roce 2012 íránsko-německý strongman PATRICK BABOUMIAN (TV 105 kg) nadhozem 50-litrového sudu o váze 150,2 kg.

SUDY 06 BABOUMIAN

Patrick Baboumian

 

• Americká profesionální silačka MINERVA (Josephine Blatt, 183 cm, 95 kg) zvedla na rameno 135 kg sud s vápnem (1893).

• Gigantický dělník z pivovaru ve francouzských Flandrech AUGUST THIBAUT (198 cm, 172 kg) zvedl na prsa 180 kg sud s pivem (1895).

• Francouzsko-kanadský silák ARTHUR DANDURAND (173 cm, 84 kg) dokázal dopravit na rameno sud piva o váze 225 kg (cca 1920).

SUDY 03 Ferrigno

Lou Ferrigno 

 

• Jedním z nejtěžších sudů, převalených po přední straně trupu, byl 163 kg vážící sud piva, zvednutý hostinským FRANZEM WINTESTELLEREM (188 cm, 165 kg), zvaným příhodně “Tyrolský obr.” Hostinský zvedl sud až na rameno, zuby vytáhl zátku a zhluboka se napil!

• Těžký dřevěný sud piva zvedl v zubech (zřejmě s pomocí náústníku) srbský silák PETAR ZEBIĆ (1877 – 1947) a na závěr jej vypil, aniž se prý zdál opilý. Jindy zvedl ocelový sud, na němž viselo osm chlapů (cca 1935).

• Nejvýkonnějším zvedačem sudů byl zřejmě LOUIS CYR (174 cm, 132-143 kg). Dokázal jednou rukou vykoulet na rameno až 207 kg sud, naplněný mokrým pískem. Jeho technika byla asi taková: Postavil sud na výšku, nastavil proti němu koleno, překulil sud na stehno a odtud nahoru na rameno. Jiným Cyrovým extra-číslem bylo vytažení archu papíru zpod 380 kg sudu s cementem, který v podřepu jednou paží obejmul a nadzvedl.

SUDY 05 KAZMAIER

Bill Kazmaier

 

• Ruský zápasník s mědvědy a zabíječ býků GRIGORIJ RUSAKOV (200 cm, 150 kg) vynesl v náruči ze sklepa do pivnice 300 kg sud s pivem (cca 1910).

• Sestra ukrajinského zápasníka Ivana M. Poddubného – MATRENA, prý sama vynesla ze sklepa 400 litrový sud nakládaných okurek (cca 1900).

• Při svých vystoupeních v první dekádě 20. století (1904 až 1910) přišel povolžský silák IVAN ZAJKIN (186 cm, 122 kg) na jeviště se 400-litrovým dřevěným sudem, nechal jej naplnit vodou, vzal na záda a procházel se s nákladem přes 450 kg kolem scény.

• David Gonzales z Floridy udělal během 6 hodin 983 nadhozů sudu s pivem o váze 65,8 kg (2007). Dohromady nazvedal 64 tun a 681 kg.

SUDY 07 Gonzales

David Gonzales

• Nepotvrzený výkon: Cape-bretonský gigant AGNUS MacASKILL, vysoký 236 cm a vážící přes 190 kg, údajně zvedl oběma rukama k ústům 140-galonový (630- litrový) sud s rumem (též punčem nebo whiskey) a napil se (New York, cca 1850). Tentýž silák měl chodit se 160 kg sudem pod každou paži.