SILÁCKÉ DISCIPLÍNY: ZVEDÁNÍ A NESENÍ HLAVNĚ KANÓNU

Polní nebo lodní kanóny z XV. až XVIII. století se skládaly ze dvou částí: dlouhé hlavně čili laufu a podvozku (lafety) s kolečky na přepravu a ztlumení zpětného rázu. Hlavně bývaly z bronzu nebo mědi, vystřelovaly kamenné nebo železné koule a vážívaly od 100 kg do 550 kg a více. S vývojem vojenské techniky se pak měnily i rozměry a váhy hlavní. Laufy se staly populárním náčiním siláků už od roku 1740, když Johan von Eckenberg zvedl ve stoji na lešení a s popruhy přes ramena kanón i s bubeníkem, vše mělo vážit 910 kg. Top-číslem pak bylo zvednutí hlavně na rameno a výstřel slepým nábojem. “Muž s kanónem” Henri Toch nabíjel lauf 20 dkg střelného prachu a nálož odpaloval doutnákem jeho syn.

*Jistý Mr. Canfield udržel na prsou 272 kg hlaveň kanónu, 180 kg hlaveň zvedl na rameno a nechal z ní vystřelit (1790).

*Francouz Henri Stiernon (173 cm, 100 kg) nosil na ramenech po jevišti dvě hlavně kanónu o váze 546 kg (cca 1875).

*Silák Roussel z Lille (1816 – 1886; 188 cm) zvedl na rameno 180 kg hlaveň a nechal z ní vypálit slepou nálož (cca 1880).

*Raymond de la Ruelle z Belgie zvedl s pomocí partnera na rameno 185 kg hlaveň a vydržel zpětný ráz při výstřelu (cca 1890).

*Italo-Angličan Milo Brinn (Luigi Borra, The Cannonball King) udržel na bradě tyč s deskou a 180 kg kanónkem na lafetě (cca 1900).

*Řecký silák Hercules P. Coutalianos (1847 – 1916) držel pod každou paží hlaveň kanónu, z něhož vystřelili slepým nábojem.

*Francouz Charles Estienne (1866 – 1931; 176 cm, 88 kg), zvaný “Batta,” držel v pozici “Klín Herkulesa” desku zatíženou třemi koulovými činkami o společné váze asi 150 kg. Na desku umístili podstavec s lehkým polním dělem (150 kg), nahoru ještě vystoupil Battův asistent (65 kg) a ten odpálil slepý náboj!

*ŽENY: Madamme Ali-Braco (the Woman Cannon) zvedala hlaveň na rameno, nebo ji v závěsu v podkolení na hrazdě držela v zubech (1880). Silačka Madamme Montagna (nar. 1895 v Bologni) držela na rameni 105 kg hlaveň, již nabili 20 dkg prachu a vystřelili. Podobné číslo měla v programu Madamme Doublier (???) a Missis Iron Edwin Zello, která držela menší hlaveň na závěsu v zubech. Známá silačka “Sandwina” (Kattie Brumbach, 1884 – 1950) držela při svém vystoupení v cirku na ramenou 1200 librový (544 kg) kanón, z něhož vystřelili slepý náboj (cca 1930).

*Bývalý člen skupiny “The Rassos Trio” Georges Stangelmeier z Mnichova (nar. 1865) nesl na ramenech kanón s lafetou a dvěma střelci. Výška 174 cm, váha 98,5 kg, krk 44,4 cm, hrudník 122 cm, pas 86 cm, biceps 45,7 cm, předloktí 37 cm, zápěstí 21 cm, stehno 63 cm, lýtko 43 cm.

*„L´Homme Cannon“ (Muž s kanónem) byla přezdívka nadaného francouzského siláka Henriho Tocha, který dopravoval na rameno 365 kg hlaveň a nechal odpálit slepou ránu (cca 1880). Ke zvýšení váhy přidával ke hlavni dvě 20 kg závaží (celkem 405 kg), a vystupoval až osmkrát denně. Už na vojně v roce 1875 mu jeřábem uložili na ramena 685 kg howitzer (houfnici), který odnesl 30 kroků daleko, a když jej odhodil do písku, zabořila se 40 cm do hloubky. 

*V Oděse se proslavil dělostřelec Dimitrij Čagin, hrdina 30. let 19. století. Jednou prý z legrace sundal z podstavce hlaveň velkého kanónu, stojícího u Preobraženské katedrály, a položil ji na zem. Druhý den ji dával nazpátek tucet silných dělníků!

*Na jiného bohatýra vzpomíná děkabrista M. Beztužev: “Znal jsem nějakého kapitán-poručíka Timaševa, siláka, s nímž by jiní proslulí muži neobstáli stejně, jako neobstojí malý chlapec proti dospělému muži. Tento Timašev vzal lehce pod paži hlaveň měděné houfnice, vážící asi 20 pudů (325 kg) a procházel se s ní po nádvoří dělového paláce v Kronštadtu.” Jiná verze upřesňuje, že Timašev hlaveň “ukradl,” tedy sejmul z lafety, zabalil do pláště a odešel s ní, přičemž druhou rukou stačil pozdravit strážného.

*Instruktorem tělesné přípravy anglické armády byl v roce 1901 seržant John  Hawthorne, největší silák celého vojska. Udržel prý na rameni 218 kg hlaveň s následným výstřelem.

*Louis Vigneron z Francie (11. duben 1827 – 22. srpen 1871; 178 cm, 98 kg), jeden z prvních “Mužů s kanónem,”  doplatil na své vystoupení životem. Ačkoliv několik let nosil na zádech 272 kg kanón se čtyřmi dělostřelci, v roce 1871 udělal chybu, ztratil rovnováhu a slepý výstřel do hlavy jej usmrtil.

*Během války severu proti jihu (1775-1783) byl nejsilnějším vojákem kontinentální armády šestnáctiletý Peter Francisco z Virgínie, vysoký 198 cm a vážící 120 kg. V boji prý nesl na rameni 545 kg hlaveň kanónu.