SASIM slávila 20. výročie

Slovenská asociácia silných mužov (SASIM) oslávila 20 rokov svojej existencie. Najväčšia organizácia u nás, zastrešujúca zápolenia strongmanov, bola zaregistrovaná na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu a prijatá do Konfederácie športových zväzov v máji 1999. 

Ocenení (zľava) Pavol Guga, Jozef Pribilinec, Milan Gabrhel, Vladimír Bátik

Pri príležitosti okrúhleho jubilea zorganizovalo ústredie SASIM v nedeľu 1. 9. 2019 v Okruhovom dome armády v Trenčíne slávnostnú akciu pre pretekárov a činovníkov, ktorí sa v najväčšej miere zaslúžili o rozvoj strongman športu na Slovensku. Okrem atraktívneho športového programu, o ktorý sa pod vedením trénerky Marianny Holbovej postarali nádejné mladé fitnesky z trenčianskej liahne talentov Fitness Gabrhel, ponúkol slávnostný galavečer najmä príležitosť pripomenúť si históriu siláckeho športu u nás, ktorú z veľkej časti vytvárali najmä aktivity a osobnosti, spojené so SASIM.

Za zásluhy o rozvoj strongman športu na Slovensku boli pamätnou plaketou ocenení (buď priamo v sále ODA alebo, v prípade neprítomnosti, dodatočne): prezident SASIM Vladimír Bátik, viceprezident SASIM Milan Gabrhel, generálny manažér SASIM Pavol Guga, Jozef Čermák, Milan Kalma, Branislav Golier, Igor Petrík, František Piros, Konstantin Iljin, Jan Křeháček, Pavol Jambor, Rastislav Ševcech, Róbert Kusenda, Miroslav Patro, Dušan Kopecký, Tomáš Kollár, Michal Petrík, Miloš Šnajdr st., Ferencz öszi, Marek Tóth, Tomáš Piros, Igor Virág a András Márk.

 

Osobitné ocenenia dostali za dlhoročnú propagáciu strongmanov redakcia časopisu MUSCLE&FITNESS (prevzal šéfredaktor Boris Bárdoš), ďalej autor hymny SASIM Stanislav Pánis, slovenskí olympionici Jozef PribilinecJán Franek, viceprezident KŠZ pre neolympijské športy Michal Čapla a technický tím SASIM v zložení Michal Múdry, Dušan Mistrík, Matúš Beták a Adam Minárik.

Zostáva veriť, že členská základňa silákov sa bude i naďalej rozrastať a SASIM pripraví pre priaznivcov silných mužov ešte nejedno atraktívne športové podujatie.