SAFKST: Nominácia rozhodcov na jesenné súťaže

Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja vydala nomináciu rozhodcov na sezónu jeseň 2019 pre kategórie fitnes a kulturistiky.