SAFKST bola oficiálne prijatá za člena Slovenského olympijskeho a športového výboru

Na oficiálnej Facebookovej stránke Slovenskej asociácie fitness, kulturistiky a silového trojboja sme zaregistrovali správu, že asociácia sa oficiálne stáva členom Slovenského olympijskeho a športového výboru. Boris Mlsna, prezident SAFKST sa vyjadruje k tomuto členstvu v samotnom príspevku.

My sme oslovili Borisa Mlsnu o vyjadrenie, akým spôsobom toto členstvo ovplyvní ďalší chod asociácie, čo to znamená pre samotnú asociáciu a jej členov.

MUSCLE&FITNESS: Boris, môžeš pre MUSCLE&FITNESS zhrnúť, čo to pre asociáciu znamená?

Boris Mlsna

Naposledy sme s Borisom Mlsnom hovorili na odovzdávaní cien „Športovec roka“. Odvtedy sa udiali v SAFKST ďalšie, dúfame, že pozitívne zmeny.

BORIS MLSNA: Pre asociáciu to znamená okrem určitej prestíže aj veľký záväzok voči SOŠV. Žiadosť o členstvo v Slovenskom olympijskom výbore som za SAFKST podával v apríli alebo máji 2017. Už vtedy som si bol vedomý, že k tomuto začleneniu bude nutné vykonať zmeny, niektoré v rámci asociácie, ako napr. zmenu stanov tak, aby boli v súlade so zákonom o športe, alebo začať dôkladne riešiť problémy s dopingom. Stanovy sme zmenili a schválila ich konferencia už v apríli 2017. Boj s dopingom je omnoho ťažšia záležitosť. Nie som inkvizítor, preferujem komunikáciu so športovcami a trénermi, vzdelávanie členov asociácie už aj v mládežníckom veku. Je krutá pravda, že od januára 2017 bolo na slovenských súťažiach pozitívnych viac ako 15 našich športovcov, z toho v minulom roku 8. Disciplinárna komisia SAFKST ich potrestala 4-ročným zákazom činnosti. Dôležitou informáciou však je, že u 7 testovaných juniorských reprezentantov pred jesennými MS juniorov 2018 boli výsledky ich kontroly všetky negatívne, pričom každý z testovaných priniesol z MSJ v Ekvádore medailu. V tomto „čistom“ trende pokračujeme aj v roku 2019. Tým som chcel povedať, že sa všetci musíme snažiť, aby sme nesklamali dôveru olympijskej rodiny.

MUSCLE&FITNESS: Aké bude ďalšie smerovanie asociáce po tomto začlenení do SOŠV?

BORIS MLSNA: Dôležité je aby SAFKST pokračovala v nastolenom trende, najmä čo sa týka práce s deťmi a mládežou, v boji proti dopingu, získavaniu cenných medailových umiestnení našich reprezentantov na ME a MS. Musíme venovať veľké úsilie o rozširovanie členskej základne, organizovanie súťaží na slovenskej aj medzinárodnej úrovni, Dôležitú informáciu od pána Thomasa Bacha, prezidenta MOV, tlmočil generálny sekretár SOŠV pán Jozef Liba priamo na 56. zasadnutí Valného zhromaždenia SOŠV. Povedal, že je eminentným záujmom začleniť ženy do exekutívy nielen SOŠV ale aj národných športových zväzov. 

Našim členstvom sme urobili malý krôčik k možnosti začleneniu našich športov medzi olympijské, pretože ak sa to podarí všetkým členom IFBB, je možné, že sa v budúcnosti objaví jedna alebo dve disciplíny na programe olympijských hier. Je predpoklad, že by to mohlo byť fitnes (ženy) a games (muži). Ale to je hudba budúcnosti.

MUSCLE&FITNESS: Bude mať táto skutočnosť nejaký vplyv na pravidlá, členskú základňu alebo súťažné kategórie?

SAFKST je viazaná dodržiavaním svojich stanov a pravidiel, pravidiel IFBB a IPF, zákonom o športe a samozrejme aj stanovami SOŠV. Naše pravidlá a súťažné kategórie sa pravidelne aktualizujú a upravujú v súlade s pravidlami IFBB a IPF. Slovenský olympijský a športový výbor má stanovy, ktoré sú samozrejme tiež v súlade so zákonom o športe, čiže tam žiadny možný rušivý vplyv nepredpokladám. Rozširovanie členskej základne spočíva skôr na našich bedrách, preto je dôležité, aby sme v asociácii boli všetci aj v tomto smere mimoriadne aktívni – od veľkosti členskej základne, najmä od počtu tzv. aktívnych športovcov sa odvíja aj výška štátneho príspevku (aktívnym športovcom je člen národného športového zväzu vo veku do 23 rokov, ktorý sa za posledných 12 mesiacov aktívne – ako súťažiaci – zúčastnil minimálne 3 slovenských súťaží organizovaných príslušným národným zväzom).