Rafael Santonja o súčasných trendoch v kulturistike a fitness

|video a text: ERIK RÉDLI
Prezident Medzinárodnej federácie asociácie kulturistiky a fitness IFBB Rafael Santonja si počas ME 2016 našiel čas na krátky rozhovor a poskytol M&F svoj názor na súčasné trendy v tomto športe.

M&F: Akú úlohu zohráva kulturistika a fitness v životnom štýle modernej populácie?
R.S.: V súčasnosti prežívame fitness revolúciu. Kulturistika a fitness sú v prvom rade športy, ktoré sa stávajú životným štýlom a naberajú na popularite. Kombinácia správnej stravy a primeraného cvičenia môže byť prínosom pre zdravie každého jednotlivca. Prejaví sa to v lepšej pripravenosti na zvládanie rôznych životných situácií, či už v pracovnom alebo v súkromnom živote.
Medzinárodnú federáciu kulturistiky a fitness IFBB založili dvaja „železní bratia“ – Joe a Ben Weiderovci – v roku 1946. Odvtedy má IFBB nezastupiteľnú úlohu vo svete, pretože môže pozitívne ovplyvniť život populácie.

M&F: Ako vnímate najnovšie kategórie v rámci IFBB, bikini fitness pre ženy a physique pre mužov. Vzďaľujú sa od pôvodných hodnôt kulturistiky alebo sú dobrou motiváciou pre mladých ľudí, väčšina ktorých nemá za cieľ budovať nadmernú svalovú hmotu?
R.S.: Na jednej strane, treba udržať určitú úroveň kulturistiky ako športu. No tiež je potrebné prilákať ďalších nasledovníkov v podobe mladšej generácie. Pre nich kategórie bikini a physique predstavujú moderný ideál krásy tela. Ten ovplyvňuje celú generáciu a prináša do našich športov nové talenty. Je to aj módna záležitosť – väčšina mužov chce vyrysované brušné svaly a športový vzhľad – a to spája starostlivosť o zdravie s krásou tela. Ja si myslím, že toto spojenie má úspech.