Pýcha americké činky: John Davis (8)

Davisův program byl úplně obyčejný: procvičoval přemístění, trhy, tlaky, výrazy, dřepy, benčpresy a v podstatě nic víc. Ve sklepě trávil 1,5 až 2 hodiny čtyřikrát týdně.

Jak trénoval například soupažný tlak? „Během čtyř dnů provádím minimálně 64 opakování tlaku, obyčejně v 8 sériích po 2 opakováních. Přesný rozpis pro pondělí, úterý, čtvrtek a pátek je následující. Rozcvičení 2 x 6 opakování se 60 kg, dále 85 kg x 3, 95 kg x 3, 110 kg x 3 a 2 série, 127,5 kg x 1 opakování. Potom 8 sérií po 2 opakováních se 137,5 kg. Jako doplněk dělám tlaky vsedě, tlaky na lavici (5 x 3 opakování se 150 kg) a dřepy, 5 x 5 opakování s 205 kg.“ (Strength&Health, May 1952). Mezi sériemi odpočíval pět minut, u dřepů až 15 minut.

John Davis - OH 1948
John Davis – OH 1948