Pozvánka na PeVan Clean Cup

 

PROPOZICE

A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel: PeVan Gym Family z.s. z pověření VV Svazu kulturistiky a fitness České republiky
Datum konání: neděle 3. listopadu 2019
Místo konání: Divadlo A. Dvořáka, Legionářů 400, Příbram
Přihlášky: pouze elektronicky na https://www.skfcr.cz/prihlasky, nejpozději do 28. října 2019 (23:59), týká se také rozhodčích
Úhrada: rozhodčím hradí náklady pořadatel dle směrnic SKFČR
Informace:  Petr Vaniš, e-mail: info@petrvanis.cz, telefon: 607 934 281

B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla: – soutěží se podle pravidel IFBB a Soutěžního řádu SKFČR, včetně dodatků- soutěží se podle všech platných antidopingových pravidel, všichni účastníci jsou povinni se na vyzvání podrobit dopingové kontrole
– na soutěži bude provedeno 12 dopingových testů (4x krevní testy)!

Podmínky účasti: – včas a řádně podaná přihláška
– další podmínky uvedeny níže

Startovné: – junioři, dorostenci: 200 Kč
– úhrada: bankovním převodem nejpozději do 28. října 2019
– číslo účtu: 22349 / 5500 (Raiffeisenbank)
– variabilní symbol: bude vygenerovaný po potvrzení přihlášky na soutěž

Kategorie: dorost + junioři (do 23 let)
– bikini fitness open (jedna kategorie)
– kulturistika open (jedna kategorie)
– physique open (jedna kategorie)

Poznámka: – soutěž je určena pro začínající závodníky, pro závodníky neregistrované, závodníky jarních soutěží juniorů (s výjimkou medailistů a reprezentantů) a dorostu (s výjimkou reprezentantů)
– přesné podmínky startu a vše o soutěžích v kondiční kulturistice, bodyfitness, bikini a fitness dětí najdete v tomto článku

C) ČINOVNÍCI SOUTĚŽE
Ředitel soutěže: Petr Vaniš
Organizační pracovník: Radovan Vaško
Vedoucí závodníků: Miroslav Král
Lékař: Martin Švagr
Konferenciér: Tomáš Klement

D) SBOR ROZHODČÍCH
Rozhodčí: – uvedeni na www.skfcr.cz

E) ČASOVÝ POŘAD
11:30 – 12:30 – prezentace
12:30 – 13:00 – porada rozhodčích
13:00 – 18:00 – semifinále + finále

F) RŮZNÉ
Vstupné: diváci: 99 Kč, trenéři: 0 Kč
Ceny: věcné ceny, diplomy

Upozornění:
– na soutěži bude přítomna společnost Filandr Team – Liquid Sun Rayz Czech zajišťující nástřiky soutěžní barvou, informace o nástřiku soutěžních barev najdete v tomto článku
– pro objednávání nástřiků využijte e-mailový kontakt filandrteam@gmail.com
– hudbu k volné sestavě (pro kategorie, kterých se to týká) pouze v MP3 zaslat společně s elektronickou přihláškou (hudba na CD již není možná)
– pořadatel neručí za odložené osobní věci
– závodníci nesmí používat soutěžní barvy Dream Tan #2 (a jakékoliv jiné „špinící“ barvy), povoleny jsou Jan Tana, Pro Tan, Dream Tan Knight apod.; závodník, který použije nepovolenou barvu, nemůže být vpuštěn na pódium
– znečištění nebo poškození soutěžních prostor bude viníkům připsáno k úhradě

Propozice: zpracoval Petr Vaniš,  schválil Martin Louda, předseda STK SKFČR