Portrét oslavence: Albert Busek

Prvním německým kulturistickým časopisem byl Herkules; v roce 1956 vyšla 4 čísla. Majitel nakladatelství Universum Sport v Mnichově, Rolf Putziger (1926-1974), pokračoval titulem Sport und Kraft, jenž se roku 1963 změnil na Kraftsport Revue (vydáno 68 čísel).

V roce 1969 byl název zkrácen na Sportrevue a na post šéfredaktora nastoupil Putzigerův zaměstnanec Albert BUSEK. Už v roce 1960 mezi pořadateli prvního mistrovství Německa v bodybuildingu figuroval Albert BUSEK. Na ustavující listině DKV (Deutsche Kraftsport Verbandes), datované 5. března 1966, stejně jako při zakládání DBKV (Deutsche Bodybuilding unf Kraftsport Verbandes) v roce 1966, je vedle jmen Ericha Jännera, Gernulfa Garbeho, Rolfa Putzigera, Arnolda Schwarzeneggera a dalších také podpis Alberta BUSEKA.

Arnold Schwarzenegger, Dave Draper, Albert Busek

Arnold SchwarzeneggerDave Draper, Albert Busek

 

Na soutěži Best Built Man in Europe v říjnu 1965 ve Stuttgartu došlo k osobnímu setkání a zahájení přátelství A. Schwarzeneggera s Albertem BUSEKEM. Do posilovny Universum Sportstudio v Mnichově, vedené BUSEKEM od roku 1964, přichází začátkem srpna 1966 A. Schwarzenegger a nastupuje práci trenéra.

Vůbec první článek o Arnoldu Schwarzeneggerovi pro magazín Health and Strength napsal v roce 1967 Albert BUSEK. Poté, co Schwarzenegger triumfoval na NABBA Mr. Universe 1968, dostává Arnold – na základě neúnavné propagace od Alberta BUSEKA – pozvání od Joe Weidera k ročnímu pobytu v Americe. Některé německé zdroje uvádějí, že Albert BUSEK byl prezidentem DBFV (Deutsche Bodybuilding und Fitness Verband) v letech 1966 – 1993, jiné období zkracují až od roku 1979.

Jeho podporu mladého Arnolda skvěle dokresluje příhoda před soutěží NABBA Mr. Universe 1968. Pár dnů před termínem předložil Rolf Putziger Arnoldovi smlouvu, jejímž podpisem by ztratil všechna možná práva málem do konce života, při tom ale dlužil Arnoldovi 1000 marek za exhibici na mistrovství Evropy dva týdny předtím. Jelikož Arnold nepodepsal, Putziger odmítl vyplatit peníze, s nimiž Arnold počítal na letenku do Londýna. V té chvíli Busek sáhl do kapsy, vyndal 500 marek a přestože riskoval ztrátu zaměstnání, dal je Arnoldovi! Navíc zatelefonoval do Londýna a přesvědčil organizátory, aby uznali přihlášku po termínu, neboť Putziger ji neodeslal.

 

Ben Weider, monacký princ Albert, Albert Busek

Ben Weider, monacký princ Albert, Albert Busek

 

Albert Busek, jeden z nejvýznamnějších činovníků německého bodybuildingu se narodil 11. října 1943 v Mnichově. S věrným kamarádem Erichem Jännerem od 16 let posilovali a postupně se zapojovali do hnutí. V říjnu 1964 Busek dokončil vysokou ekonomickou školu, v roce 1965 se oženil a také potkal Arnolda Schwarzeneggera; od té doby je považován za člověka, jenž jej zná déle a důvěrněji než kdokoliv jiný.

Organizačně se podílel na třiceti německých šampionátech a pravidelně zval zahraniční osobnosti jako Billa Pearla, Mohammada Makkawyho, Mike Mentzera nebo Ed Corneye. Uspořádal v Mnichově IFBB Mr. Olympia 1983 a ve stejném roce otevřel vlastní gym Busek Sportcenter (prodal ji v roce 1999). Jako zástupce Německa, reportér a fotograf absolvoval téměř všechny soutěže Mr. Olympia, mistrovství Evropy i světa amatérů. Jím redigovaná Sportrevue (s původními materiály z Muscle&Fitness USA) plnila úlohu informačního prostředníka nejen v západní Evropě, ale též v Polsku, Maďarsku a bývalé ČSSR (pamatuji, jaký byl o ni na schůzích svazu kulturistiky ÚV ČSTV v 80. letech m.s. zájem).

Například v roce 1978 Albert Busek nalétal a najezdil 70 tisíc kilometrů po Evropě (byl v Komárně na mistrovství ČSSR – na snímku ze SPORTREVUE jsou zleva Busek, Vojtěch Fiala, František Bulva a Julius Karabinoš) i světě; Mr. Olympia v Columbusu, MS v Acapulcu a jednání s Joe Weiderem v Los Angeles!

Roku 1983 ještě založil BSA Akademia, což je organizace školící členy svazu pro funkci trenérů; dnes už má statut univerzity. V říjnu 1987 jej po deseti letech zápasu s roztroušenou sklerózou opustila manželka Gaby.

Vzhledem k tomu, že má v archivu víc jak milión snímků, obdržel Albert Busek v roce 2005 cenu Artie Zellera za přínos kulturistické fotografii a současně oslavil 40leté přátelství s Arnoldem Schwarzeneggerem. Jak dokládají snímky z galerie, setkal se s mnoha osobnostmi sportu i politiky – viz momentka s J. C. Van Dammem nebo s ministerským předsedou F. J. Straussem.

*Pozn.red.: Exkluzivní interview s Albertem Busekem připravujeme do tištěného MUSCLE&FITNESS!

 

Mike Katz, Albert Busek, Arnold Schwarzenegger

Mike Katz, Albert Busek, Arnold Schwarzenegger

 Albert Busek a Arnold Schwarzenegger

Albert Busek a Arnold Schwarzenegger

 Albert Busek a Sergio Oliva (1971)

Albert Busek a Sergio Oliva (1971)

 Albert Busek a Bill Pearl

Albert Busek a Bill Pearl

 Albert Busek a Cory Everson

Albert Busek a Cory Everson

 Albert Busek s manželkou Gaby

Albert Busek s manželkou Gaby