Pocta průkopníkům: Jim Lorimer

| KRONIKU M&F ONLINE připravuje JOSEF ŠVUB

Vše začalo v roce 1970.

Jim Lorimer s ArnoldemJim Lorimer s ArnoldemJim Lorimer s Arnoldem

Jim Lorimer a WeideroviJim Lorimer a Weiderovi