Peťková a Horná najúspešnejšie v SAFKST

|foto: BORIS BÁRDOŠ

Alžbeta PeťkováAlžbeta Peťková

SAFKST 0061

Ivana Horná s prezidentom SAFKST Borisom Mlsnom.

SAFKST 0090Úspešné mladé fitnesky (zľava): Juricová, Novodomská, Ondrušková, Pavleová.

SAFKST 0084Kuczmanová, Peťková, Vaneková

SAFKST 0080
Ocenení vo vetve kulturistika a fitness.

SAFKST 0078Ocenení vo vetve silový trojboj a tlak na lavičke.