Od detí až po seniorov

10/2014 nášho mesačníka MUSCLE&FITNESS

napísal súhrn najnovších vedeckých informácií jeden z našich odborných konzultantov, špičkový medzinárodný odborník Dušan Hamar. Prvú časť jeho textu nájdete v tomto vydaní. Pán profesor disponuje vo vedeckých kruhoch pomerne zriedkavou schopnosťou – sprostredkovať aj tie najsofistikovanejšie témy zrozumiteľnou rečou. A možno budete prekvapení jeho jednoznačným stanoviskom: Nielenže niet racionálneho dôvodu, prečo by sa posilňovacím cvičeniam v primeranej forme nemohla venovať aj najmladšia generácia, ale takáto aktivita je pre ňu dokonca žiaduca a prospešná!

A teraz z druhého konca. Plynutím rokov automaticky pribúda aj čitateľov a čitateliek v zrelšom veku. V dnešnej dobe sme dospeli k javu, že už nie je zriedkavosťou a prekvapením, keď sa kondičnému cvičeniu venujú aj tí skôr narodení. A z výsledkových listín rôznych odvetví vyplýva, že tí najmotivovanejší a najvytrvalejší sa objavujú aj na súťažných pódiách. V benčprese patrí vo svojej vekovej kategórii k takýmto unikátnym zjavom aj môj bývalý kulturistický zverenec z našich mladších rokov a športový priateľ Jožko Péter, majiteľ fitcentra pepino v mestečku Šahy na juhu západného Slovenska. I po šesťdesiatke si drží obdivuhodnú výkonnosť a je svetovým šampiónom rôznych liftérskych asociácií v kategórii masters. Jeho príklad môže inšpirovať k pravidelnej kondičnej aktivite mnohých seniorov!

Všetkým vám prajem dobré zdravie, mnoho elánu a užitočných tréningov!

Vhodnou formou môžu cvičiť i deti – tak ako už pred 30 rokmi tie naše – Marika a Janka.foto: archív M&F

Jedna z mnohých milých návštev za uplynulý mesiac v mojej kancelárii v redakčnom sídle M&F v Bratislave – bývalý spolubojovník z činkárne Jozef Péter (64). V benčprese stále zvláda okolo dvoch metrákov!foto: BORIS BÁRDOŠ