Objem + intenzita tréninku (2. část)

OBJEM + INTENZITA TRÉNINKU (pokračování 1. části)

DEN 2

1 Mrtvý tah
Stůjte s chodidly asi na šířku boků, předkloňte se a uchopte osu z vnější strany kolen. Ramena mají být nad činkou. Zatlačte patami do podlahy, posuňte boky dopředu a zvedejte činku nahoru, až ji budete mít na přední straně stehen. Během zvedání držte rovná záda.
Kvůli počtu sérií a opakování se držte pokynů v návodu Objem vs. Intenzita (v 1. části).

 

2a Veslování na spodní kladce
Posaďte se ke kladce a pevně zapřete chodidla. Spodní záda držte v přirozeném zakřivení a uchopte držák na šířku ramen. Přitahujte zátěž těsně pod prsa a při excentrické fázi cviku jděte trupem do mírného předklonu. Při tom máte cítit protažení latissimů.
SÉRIE: OPAKOVÁNÍ: 10

 

2b Tlaky jednoruček na lavici s vysokým sklonem
Nastavte opěrku lavice na vysoký sklon 75 stupňů. S lokty dovnitř a zpevněným středem těla vytlačte činky rovně nahoru. Jelikož příkrý sklon zapojuje více deltové svaly a cvik je tudíž obtížnější, začněte s lehčími váhami.
■ SÉRIE:■ OPAKOVÁNÍ: 10

 

3b Rumunský mrtvý tah a přitahování na jedné noze
Uchopte třmenový držák, připojený k lanku kladky se spodním tahem. Stůjte na jedné noze s přirozeně prohnutými spodními zády. Předkloňte se a spusťte trup dolů, extenzí kyčelních kloubů se vraťte zpátky a přitáhněte držák ke straně těla.
■ SÉRIE:■ OPAKOVÁNÍ: 15 každou paží

 

3b Postrkování míče
Opřete předloktí o vršek míče a zaujměte pozici prkna. Zpevněte střed těla, natáhněte paže a postrkujte míč co nejdál před sebe a zase nazpátek.

■ SÉRIE:■ OPAKOVÁNÍ: 15

 

Text: CAMERON McGARR, foto: EDGAR ARTIGA

 

Objem + intenzita tréninku (dokončení)