Nepostradatelné aminokyseliny

| text: Ing. IVAN MACH, CSc.
Tělesná potřeba aminokyselin závisí v kulturistice především na intenzitě a délce tréninku. Většina aminokyselin, kterými se svaly regenerují, vzniká odbouráním bílkovin ze stravy ve střevech. Postupně se uvolňují do krevního oběhu a jím až do svalových vláken. Svalově přetěžovaný sportovec nebo jedinec s negativní dusíkovou bilancí bohužel získává aminokyseliny také postupným odbouráváním svalových proteinů z kosterních svalů. Proto je udržování pozitivní dusíkové bilance pro kulturistu vždy zásadní.

PROČ JE POTŘEBUJEME?
Je známo, že aminokyseliny ze stravy a suplementů:

  1. Podporují anabolické procesychrání svalovou tkáň před degradací a podporují její obnovu (regeneraci).
  2. Slouží částečně jako energetický substrát (zejména BCAA) a tím šetří svalový glykogen.
  3. Posilují imunitní systém, zejména některé z nich (glutamin).
  4. Potlačují projevy únavy během tréninku i po něm.

Proto byly už v osmdesátých letech kulturistům nabízeny suplementy s tekutými funkčními směsmi volných aminokyselin s důrazem na aminokyseliny s rozvětveným řetězcem BCAA (Branched Chain Amino Acids), chránící svalovou tkáň a podporující tvorbu a obnovu svalových buněk. Pro efektivnější využití, tj. na podporu metabolismu a imunity, byly zpravidla obohacovány L-glutaminem a vitaminem B6, který je důležitým koenzymem metabolizmu aminokyselin.

KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ
Přípravky s BCAA jsou nejlépe vstřebávány, pokud obsahují dva díly L-leucinu, 1 díl L-valinu a 1 díl L-isoleucinu, protože tento poměr dobře od­- povídá obsahu jednotlivých BCAA v živočišných proteinech. Toxikologické studie prokázaly, že BCAA jsou při správném dávkování naprosto bezpečné, pokud se podávají v poměru, který je podobný jejich zastoupení v lids­kých proteinech.

Zkušenosti ukazují, že zastoupení větvených aminokyselin v kvalitních výrobcích je třeba pravidelně kontrolovat. Proto seriózní výrobci přikládají ke svým výrobkům aktuální záznamy analýzy jed­no­- tli­vých šarží. Při podrobnějším pohledu na náš trh s BCAA přípravky zjistíme, že někteří výrobci se při formulaci suplemen­tačních forem BCAA něk­dy řídí spíše nákupními ce­- na­mi jednotlivých aminokyselin než jejich fyziologickými účinky a nabízejí výrobky s vyšším obsahem levněj­ší­ho vali­nu a isoleucinu. Takové BCAA najdeme i na českém a sloven­ském trhu, například BCAA se zcela nefyziologickým poměrem 1:3:2. Je to sice na první pohled levnější kombinace, ale ve skutečnosti poněkud drahé „palivo“, které od­mítne jen vysoce poučený sportovec nebo poradce pro výživu.

Předloňská kontrola kvality aminokyselinových přípravků, prodávaných ve fitcentrech, provedená ČZPI, dopadla v tom­to směru velmi nepříznivě. Jeden z dodavatelů doplatil na hrubý rozpor mezi deklarovaným a skutečným složením aminokyselinové směsi, kdy některá chemická individua uvedená na etiketě v analyzované směsi zcela chyběla, takže o fyziologickém poměru nemohlo být ani řeči.

JAK FUNGUJÍ?
Syntézu svalových proteinů startuje leucin, a to díky své schopnosti zvyšovat hladinu inzulínu v krvi. Inzulín stimuluje přenos glukózy i aminokyselin z krve do svalů a umož­ňuje tak spolu s leucinem proteosyntézu. Přestože leucin je nejúčinnější větvenou aminokyselinou, jeho samotná suplementace se nedoporučuje, protože by mohla vést k aminokyselinové dysbalanci.

BCAA jsou nenahraditelné v situacích, kdy se tělo kulturisty dostává do krizového stavu, provázeného katabolismem, jako je například předsoutěžní dieta, přetrénování či oxidační stres. V těchto případech slouží BCAA jako energetický a anabolicky působící substrát a chrání tak svalovou tkáň před degradací.

PŘÍZNIVÉ ÚČINKY AMINOKYSELIN NA IMUNITU A PSYCHIKU KULTURISTY
Mezi metabolizmem glutaminu a větvených aminokyselin existuje úzký vztah. Gluta­min je donorem aminoskupiny a sou­časně je hlavním „vychytávačem“ toxického amoniaku v organizmu. Dále zvyšuje hladinu růstového hormonu (HGH) v krvi, podporuje imunitní systém při stresu, proto­že se z něj tvoří účinný gluta­thion s prokázanými imunomodulačními účinky. Funguje také jako silný buněčný volumizér, zvětšující objem svalů. Naopak, BCAA jsou zdrojem dusíku pro syntézu glutaminu a alaninu ve svalech. Tato syntéza se aktivuje i při infekčních nákazách. Současnou suplementací BCAA a glutaminu lze obnovit jejich rovnovážnou hladinu v plasmě i ve svalové tkáni a vytvořit předpoklady pro ús­pěšnou regeneraci. Koncentrace glu­ta­mi­nu se během sportovního výkonu snižuje, proto je jeho suplementace, a to ještě v prů­bě­hu výkonu, v kulturistice žádoucí.

Podle nejnovějších výzkumů BCAA spolu s aminokyselinou tryptofanem (Trp) hrají důležitou úlohu při vzniku a potlačování psychické únavy, která běžně doprovází špičkové spor­tovní výkony ve vrcho­lové kulturistice. Suplementací BCAA lze tryptofan částečně nahradit a tím potlačit jeho transport do mozku, což vede ke snížení hladiny nervového přenašeče serotoninu. Proto je v popředí zájmu odborníků na sportovní výživu role BCAA při potlačování syndromů přetrénování a úna­vy. Ta vzrůstá v průběhu sportovního výkonu a závisí na množství volného tryptofanu, který projde barierou krev – mozek a zvyšuje hladinu mozkového serotoninu. Ten se po­važuje za hlavní příči­nu psychické únavy. Jeho tvorbu ovlivňuje aktuální poměr mezi volným tryptofanem a BCCA v krvi. Čím je tento poměr větší, tím vyšší je tvorba serotoninu. Poměr Trp/BCAA během cvičení roste, protože se část volných BCAA odbourává oxidačním stresem. Naopak suplementací BCAA se jejich hladina v krevní plasmě opět zvýší, sníží se poměr Trp/BCAA a tím klesne i únava.

POZORNĚ ČÍST ETIKETU A ŠETRNĚ SKLADOVAT
Aby tekuté aminokyseliny vytvářely při kulturistické suplementaci optimální podmínky pro růst svalové hmoty nebo její účinnou regeneraci, dávkují se obvykle do hypotonických nápojů před výkonem, ale i během výkonu a po něm. Kontejner zákaznického balení musí být stále důkladně uzavřen, aby nedocházelo k odpařování vody a částečné krystalizaci přítomných aminokyselin narušujících homogenitu roztoku. Tento jev pou­ze signalizuje špatné skladování, ale není důkazem špatné kvality výrobku! Právě naopak, dokazuje přítomnost čistých krystalických forem BCAA. Žádoucí je také chuťo­vé ošetření přípravků s aminokyselinami a proto jsou na trhu k dispozici pestré chuťo­vé varianty, nejčastěji naturální, višňová a pomerančová.

Aminokyseliny nejen chrání svalovou tkáň před degradací, ale i posilují imunitní systém a potlačují projevy únavy během tréninku i po něm. BCAA jsou nenahraditelné v situacích, kdy se tělo kulturisty dostává do krizového stavu, provázeného katabolismem, jako je například předsoutěžní dieta, přetrénování či oxidační stres.

ZÁKLADNÍ NUTRIČNÍ DATA BCAA
(průměrné hodnoty)

VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Schválené dávkování v kulturistice konzumovaných aminokyselin je 2–3krát vyšší než doporučené denní dávky (DDD) pro běžnou populaci, ale vždy méně než 3 gramy na dávku. V současnosti nejsou známy žádné vedlejší účinky BCAA a jejich koncentrace 7 g/litr nápoje se považuje za bezpečnou. Jejich větší množství by vázalo příliš mnoho vody v zažívacím traktu a mohlo by u některých jedinců působit zažívací potíže.

LITERATURA

  1. Peter B. Soeters, Marcel C. G. van de Poll, Wim G. van Gemert and Cornelis H. C. Dejong: J. Nutr. 134:1575S–1582S, June 2004.
  2. Peter J. Garlick: J. Nutr. 136: 256S–263S, January 2006.
  3. SZPI ČR, tisková zpráva z 12. 3. 2007, www.szpi.gov.cz/cze/tisk.
  4. Milan Holeček, Radana Ryšavá, Roman Šafránek, Jana Kadlčíková and Luděk Šprongl: Metabolism 52 (8), 1062–1067, August 2003.
  5. Dan Nemet, Baruch Wolach, Alon Eliachum: Protein Supplements and Sport 7, 328, 2005.