Nejlepší cviky s jednoručkami

Pokud ve svém tréninku prahnete po větší pestrosti a současně toužíte po nových svalových přírůstcích, těchto sedm cviků může být právě tím, co zrovna potřebujete.

Nejeden z vás pravděpodobně patří k onomu ryzému druhu „železných hráčů“, jenž se v posilovně nejraději drží ověřených základů – tedy cviků s velkou činkou. Víte zkrátka, co máte rádi a co pro svůj svalový růst potřebujete. Žádné tréninkové míče, žádné hypermoderní tréninkové ideologie či vybavení – pouze tvrdá dřina a disciplína. A ono to obvykle i doopravdy funguje. Ovšem někdy jsou to také cviky s jednoručkami, které jsou žádoucí – ne-li přímo nezbytné – k tomu, abyste svůj svalový rozvoj posunuli na novou úroveň.

V prvé řadě může náročný trénink s jednoručkami pomoci překonat výkonnostní stagnaci a zažehnout nový svalový růst. Pokud zapojíte stabilizační svaly, které jinak většinou netrénujete, zvyšují cviky s jednoručními činkami vaši celkovou sílu. Se zvyšující se silou také narůstá počet opakování, které jste schopni provést a s počtem opakování zase narůstá objem svalů. Klesá také riziko zranění, protože sílí nejenom primárně zatěžované svalové partie, ale také pomocné a podpůrné skupiny svalů.

 

Navíc je použití jednoručních činek tou nejlepší cestou, jak vyrovnat disproporce mezi pravou a levou polovinou těla. U některých sportovců je jedna končetina oproti druhé slabší až o deset procent. A pro ty, které trápí zranění ramenních a loketních kloubů či zápěstí, mohou jednoručky jejich bolesti částečně zmírnit, protože umožňují volnější dráhu a větší rozsah pohybu, než lze docílit velkou činkou či stroji.

Nyní vám představíme sedm cviků s jednoručkami a zároveň příklady tréninkových programů, do kterých jsou tyto cviky zakomponovány. Zároveň vás obeznámíme i s některými intenzifikačními postupy, které lze u jednotlivých cviků použít. Nechybějí rovněž tipy, jak z každého cviku vytěžit co nejvíce. V neposlední řadě možná dojdete zjištění, že úsloví o změně, jež je kořením života, platí také v posilovně.

tlak_jednorucek

TLAK JEDNORUČEK NA ŠIKMÉ LAVICI

CÍLOVÉ SVALY: Horní oblast prsních svalů
Tlaky na šikmé lavici jsou vynikajícím cvikem pro celkový rozvoj prsních svalů. A použití jednoruček má oproti variantě s velkou činkou ještě některé specifické výhody. Zaprvé můžete rovnoměrně zatěžovat obě strany těla a profitovat z vynikající vrcholné kontrakce, kdy ruce lze přiblížit co nejvíce k sobě. Nebo můžete pro dosažení silnějšího napětí vytáčet zápěstí tak, aby dlaně na vrcholu pohybu směřovaly k sobě. Jednoručky vám dovolí také o něco větší rozsah pohybu v dolní části dráhy cviku.
PROVEDENÍ: Nastavte si šikmou lavičku v úhlu 30 až 45 stupňů. Lehněte si na lavičku a chodidly se pevně opřete o zem. Zvedněte činky a držte je přímo vedle ramen. Vytlačte jednoručky směrem ke stropu a pohyb zastavte těsně před propnutím rukou v loktech. Činky by měly být v horní poloze vzdáleny asi 2,5 cm od sebe. Potom se vracejte pomalu do výchozí pozice.
TIP: Před každou sérií přesuňte za pomoci kolen jednoručky jednu po druhé do výchozí pozice. Nepokoušejte se před ulehnutím na lavičku přemístit na hrudník současně obě jednoručky.

PŘIKLAD TRÉNINKU PRSNÍCH SVALŮ

CVIK SÉRIE    OPAKOVÁNÍ
Benčpres 4 6–10
Tlak jednoruček na šikmé lavici 4 10–12*
Stahování protisměrných kladek 4 12–15
Tlak hlavou dolů na multipresu 4 16–20

* V poslední sérii využijte techniky rest-pause (přerušovaná série). Zvolte zátěž, s kterou jste schopni provést 6–7 opakování, ale uelejte jenom 2 až 3, odpočiňte si 15–20 vteřin a proveďte další 2 až 3 opakování. Tímto způsobem pokračujte dál, dokud jste schopni provést alespoň 2 opakování.

mrtvy_tah_s_jednoruckami

MRTVÝ TAH S JEDNORUČKAMI

CÍLOVÉ SVALY: Celé tělo – s důrazem na stehna, záda, ramena, trapézové svaly a předloktí.
Bez ohledu, zdali použijete velkou činku nebo jednoručky, je mrtvý tah jedním z nejlepších cviků vůbec na budování svalové hmoty. Každé opakování začínáte z mrtvého bodu, což je jiné než u většiny ostatních cviků. Kdežto například u dřepu – během poklesu do dolní polohy – dochází k hromadění elastické energie (již pak lze využít ve vzestupné fázi cviku), u mrtvého tahu k žádné podobné energetické kumulaci nedochází.
PROVEDENÍ: Rozkročte se v šíři ramen, přejděte do dřepu a uchopte jednoruční činky neutrálním úchopem (palci dopředu). Dbejte na to, aby chodidlo spočívalo celou plochou na zemi a břišní svaly byly pořád zatnuté. Vypněte hrudník a záda držte rovná. Zatlačte chodidly do země a narovnáváním kolen a kyčlí vstávejte do vzpřímené pozice – činky zvedáte po stranách holení a stehen až do konečného postavení. Napněte nohy, hýžďové svaly a záda, poté pomalu klesejte zpátky do výchozí pozice. V dolní poloze činky pokládejte na zem. Dříve než zahájíte další opakování, zkontrolujte postavení chodidel.
TIP: Při vstávání do vzpřímené pozice táhněte jednoručky těsně podél těla. Nezkoušejte držet činky od těla – nejenom že tím výrazně omezíte množství zátěže, ale riskujete také zranění.

PŘÍKLAD TRÉNINKU ZAD

CVIK      SÉRIE OPAKOVÁNÍ
Stahování kladky širokým úchopem 4 10–15
Mrtvý tah s jednoručkami         4   6–10*
Přítahy činky v předklonu 3 12–15
Veslování s T-tyčí 3 12–15
Stahování kladky ve stoji s nataženými pažemi 3 10–12

* Poslední sérii proveďte jako shazovanou. Po dosažení selhání snižte váhu jednoruček o 20–30 % a pokračujte dalšími opakováními do opětovného svalového vyčerpání. Opakujte ještě dvakrát.

tlak_jednorucek_nad_hlavu_vsede

TLAK JEDNORUČEK NAD HLAVU VSEDĚ

CÍLOVÉ SVALY: Deltové svaly (všechny tři hlavy)
Pro mnoho cvičenců jsou bolesti ramen nebo jejich zranění překážkou toho, aby do svého tréninku zařadili tlak za hlavou s velkou činkou, ačkoliv se jedná o excelentní cvik na celkový rozvoj svalové hmoty deltoidů. Alternativu nabízejí soupažné tlaky s velkou činkou nad hlavu. Tento cvik však silně preferuje zatížení horní oblasti prsních svalů a přední hlavy deltového svalu, a to zvláště v první polovině pohybu, kdy se činka pohybuje před obličejem. Při použití jednoruček se nemusíte starat o postavení hlavy, protože ruce se pohybují po stranách těla a zatížení je tak rovnoměrně rozloženo na všechny tři části deltových svalů.
PROVEDENÍ: Sedněte si vzpřímeně na lavičku s nízkou opěrkou, pohled směřuje dopředu a ramena zatáhněte dozadu. Uchopte jednoručky a zvedněte je do výše ramen tak, že dlaně směřují dopředu. Činky zvedejte obloukem nad hlavu, ale v horní poloze zamezte jejich kontaktu. Pomalu se vracejte do výchozí polohy.
TIP: Otestujte si tento cvik ve stoji. Pokud nemáte problémy se zády, bude u této varianty pravděpodobně silnější, protože spodní záda a nohy vám poskytnou oporu a pomohou při provedení cviku.

PŘÍKLAD TRÉNINKU RAMEN

CVIK      SÉRIE    OPAKOVÁNÍ
Tlak jednoruček nad hlavu vsedě       8–12*
Přítahy činky k bradě 4 10–15
Upažování ve stoji 3 12–15
Upažování v předklonu se spodní kladkou 3 12–15

* Střídejte strany; držte jednu činku nad hlavou, zatímco druhou paží provádíte kompletní opakování.

Krceni_ramen_s_jednoruckami 

KRČENÍ RAMEN S JEDNORUČKAMI

CÍLOVÉ SVALY: Horní oblast trapézových svalů
Ačkoliv jste dosud možná nikdy nepodnikli cestu až k nejzazšímu konci stojanu, kde pod vrstvou prachu dřímají ty nejtěžší jednoručky, je dost dobře možné, že tam tentokrát zamíříte. U tohoto cviku, zejména u varianty s jednoručkami, není totiž ničím neobvyklým zvládat těžké váhy. Přistupte ke stojanu, nadzvedněte postupně obě činky, držte je pod úhlem 45 stupňů k tělu a přitiskněte ke kvadricepsům. Vytáhněte činky nahoru a pak dolů po stehnech, aniž byste v jakémkoliv směru pootočili rameny.
PROVEDENÍ: Stůjte vzpřímeně a držte jednoručky v úhlu 45° k tělu. Vypněte hrudník a zatněte břišní svaly. Zvedejte ramena přímo vzhůru a v horní pozici napínejte trapézové svaly. Poté se pomalu vracejte do výchozí polohy.
TIP: Jakmile dosáhnete vyčerpání, myslete na to, jak zátěž bezpečně odložit: činky odkládejte postupně a k vtlačení do stojanu využijte opory souhlasného stehna.

PŘÍKLAD TRÉNINKU TRAPÉZOVÝCH SVALŮ

CVIK      SÉRIE    OPAKOVÁNÍ
Krčení ramen s velkou činkou 3 6–8
Krčení ramen s jednoručkami       3 6–10*
Krčení ramen za zády na multipresu 3 8–10
Krčení ramen vleže na šikmé lavici s jednoručkami 3 10–15

* V poslední sérii obsolvujte tzv. jízdu po stojanu. Po dosažení selhání odložte činky, uchopte lehčí pár jednoruček a pokračujte opět do vyčerpání. Zopakujte tolikrát, kolik jen můžete.

 

tricepsova_extenze_s_Jednoruckou_vsede

TRICEPSOVÁ EXTENZE S JEDNORUČKOU VSEDĚ

CÍLOVÉ SVALY: Tricepsy (s důrazem na dlouhou hlavu)
Rozvoj tricepsů je důležitý pro masivní paže. Zvolili jsme tento cvik, protože převážně zatěžuje dlouhou hlavu tricepsů, jež se z největší části podílí na jeho objemu. Protože není možné odděleně izolovat jednotlivé hlavy tricepsu (dlouhá, vnější a vnitřní), pracují během tohoto cviku všechny tři hlavy. Přesto můžete tyto hlavy ve větší či menší míře zapojit na základě různé polohy paží a polohy těla.
PROVEDENÍ: Posaďte se vzpřímeně na lavičku s nízkou opěrkou, chodidly se pevně opřete o zem. Uchopte jednoruční činku oběma rukama tak, že dlaně s prsty rozprostřete po vnitřní straně kotouče a palci obemknete osu činky. Činku zvedněte nad hlavu do natažených paží – hlava je vzpřímená, díváte se přímo před sebe a spodní záda tlačíte do polstrování opěrky. Nadloktí držte v pozici vedle uší, pokrčujte paže v loktech a váhu spouštějte za hlavu až do úhlu 90° v loketních kloubech. V dolní poloze pohyb na moment přerušte, poté činku vytlačte zpět do natažených paží a maximálně kontrahujte tricepsy.
TIP: Při zaujímání startovní polohy dopravte činku nejdříve za pomoci kolena na rameno a pak ji vytlačte nad hlavu. Když sérii ukončíte, umístěte činku na totéž rameno.

PŘÍKLAD TRÉNINKU TRICEPSŮ

CVIK SÉRIE OPAKOVÁNÍ
Tricepsové stlačování kladky 4 10–12
Francouzský tlak vleže    4 4 10–12
Tricepsová extenze s jednoručkou vsedě      4 12–15*
Tricepsové kliky na dvou lavičkách 3 do maxima

* Vyzkoušejte tento cvik jednoruč a v jedné až dvou závěrečných sériích dělejte vynucená opakování. Použijte necvičící paže, s níž si po dosažení selhání dopomůžete ještě k několika vynuceným opakováním.

bicepsove_zdvihy_vsede_na_sikme_lavici

BICEPSOVÉ ZDVIHY VSEDĚ NA ŠIKMÉ LAVICI

CÍLOVÉ SVALY: Bicepsy (důraz na dlouhou hlavu)
Tento efektivní cvik patří k tomu nejlepšímu, co „železná hra“ k rozvoji bicepsů nabízí. Zatěžuje prioritně dlouhou (vnější) hlavu dvojhlavého svalu paže, čímž přispívá k tvarování tolik žádaného impozantního vrcholku bicepsu. Dbejte na to, abyste nezvedali lokty dopředu, protože v tom případě budete zapojovat příliš deltové svaly.
PROVEDENÍ: Zvedněte si opěrku lavičky do úhlu 45 až 60 stupňů a posaďte se vzpřímeně na lavičku, chodidla spočívají celou plochou na zemi. Paže visí přímo podél těla dlaněmi dopředu. Ramena tlačte dozadu a nadloktí držte svisle k zemi. Pokrčujte paže v loktech, dokud se jednoručky nepřiblíží k ramenům. Na vrcholu pohybu bicepsy tvrdě kontrahujte, poté pomalu spouštějte činky po stejné dráze zpátky do natažených paží.
TIP: Začínejte každé opakování s dlaněmi dopředu (supinovaná poloha). Vyzkoušejte nejdříve cvičit oběma pažemi současně a až se vzrůstající únavou přejděte podle potřeby na střídavé provedení.

PŘÍKLAD TRÉNINKU BICEPSŮ

CVIK SÉRIE    OPAKOVÁNÍ
Bicepsové zdvihy ve stoji s velkou činkou 4 12–15
Zdvihy s oporou loktů s kladkou 4 10–12
Bicepsové zdvihy vsedě na šikmé lavici       4 15–20*
Kladivové zdvihy s lanem (spodní kladka) 3 12–15

* Pokud již nejste schopni zvedat obě paže současně, trénujte pouze jednou paží, až opět dosáhnete svalového vyčerpání nebo splnění stanoveného počtu opakování pro obě paže.

pritahy_jednorucky_v_predklonu 

PŘÍTAHY JEDNORUČKY V PŘEDKLONU

CÍLOVÉ SVALY: Spodní oblast latissimů
Vynikající cvik na záda, který – vzhledem k úhlu, jenž svírá paže s trupem – cílí zejména na spodní oblast latissimů. Abyste tento cvik prováděli bezpečně a bez rizika, držte záda přirozeně klenutá a hlavu v neutrální pozici. Nezvedejte jednoručku jednoduše nahoru a dolů, ale soustřeďte se místo toho na to, abyste při každém opakování táhli zátěž směrem k boku a tím co nejvíce přenesli působení na spodní oblast latissimů.
PROVEDENÍ: Opřete se kolenem a souhlasnou rukou o rovnou lavičku. Druhou nohu opřete chodidlem o zem za sebou s mírně pokrčeným kolenem. Volnou rukou uchopte jednoruční činku do natažené paže a rameno vytáhněte co nejvíce dolů. Přitahujte činku s rovnými zády k souhlasnému boku tak, že pohyb vedete co nejblíže k tělu. Loket zvedejte co nejvýše a v konečné fázi stahujte lopatky k sobě, abyste dosáhli plnohodnotné kontrakce zad. Zpětný pohyb provádějte po stejné dráze. Proveďte určený počet opakování a vyměňte strany.
TIP: Místo rovné lavičky použijte jako oporu pro stabilizaci trupu stojan na jednoručky (viz. foto). Takto budete o něco vzpřímenější a také silnější. Rovněž činka se vám bude lépe přitahovat směrem k boku.

PŘÍKLAD TRÉNINKU ZAD

CVIK      SÉRIE OPAKOVÁNÍ
Stahování kladky k hrudníku 4 12–15
Mrtvý tah 4 10–12
Přítahy jednoručky v předklonu 3 8–12*
Přítahy vsedě na stroji širokým úchopem 3 12–15
Pullover s velkou činkou vleže hlavou dolů 3 12–15

* Vyzkoušejte vzestupnou sérii: po závěrečné sérii vezměte nejbližší těžší váhu a proveďte opakování až do vyčerpání. Pokračujte ve zvyšování váhy, dokud zvládnete alespoň tři opakování.

text: JIMMY PEÑA, MARK THORPE, foto: IAN LOGAN