Mistrovské soutěže SKFČR v nových termínech kvůli koronaviru

S ohledem na nařízení vlády ze dne 10. března 2020 reagující na šíření COVID-19 se Svaz kulturistiky a fitness České republiky vzhledem k nejisté situaci dalšího vývoje rozhodl přesunout mistrovské soutěže mužů, žen a masters, které jsou v kalendáři SKFČR naplánovány v termínu 11.–26. dubna 2020, na zcela nové termíny. Nová data a místa konání jsou následující:
* Mistrovství Čech mužů a žen – 31. 5. 2020 (Mladá Boleslav)
* Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen – 7. 6. 2020 (Ostrava)
* Mistrovství ČR mužů a masters – 13. 6. 2020 (Frenštát pod Radhoštěm)
* Mistrovství ČR mužů, žen, párů a masters – 14. 6. 2020 (Frenštát pod Radhoštěm)

K tomuto rozhodnutí SKFČR dospěl po zvážení veškerých nabízejících se reálných možností. Ačkoliv vedení SKFČR k termínovému posunutí rozhodně nepřistupuje s radostí a uvědomuje si veškeré dopady, které to na mnoho připravujících se soutěžících může mít, jedná se prý o jedinou reálnou a uskutečnitelnou možnost, jak soutěže v rámci jarní soutěžní sezóny zachovat.Všichni si dle doporučení SKFČR musí uvědomit, že v dané situaci není vhodné uvažovat, jakým způsobem by bylo možné nařízení vlády obejít. Ačkoliv v České republice panika zdaleka není namístě, podcenit v aktuální globální situaci riziko nákazy by bylo zcela nepřijatelné zahrávání si se zdravím všech zúčastněných, ať již závodníků, rozhodčích, organizačního personálu, nebo osob závodníky doprovázejících.Vzhledem k velice různorodé situaci v zahraničí samozřejmě nikdo nemůže predikovat vývoj v nejbližším nebo i delším období u nás. Nicméně období dubna je v současné chvíli nejrizikovějším z hlediska možnosti prodloužení zákazu konání hromadných akcí. V tomto smyslu se naopak jako nejméně rizikový jeví právě červen, jenž nabízí mnohem větší jistotu, že soutěže skutečně budou moci proběhnout.

Červnové soutěže mužů, žen a masters budou v tomto případě zcela přirozeně navazovat jak na mistrovské soutěže juniorů, tak i na mezinárodní soutěže konané v druhé polovině května a začátkem června 2020. Dojde tak naopak k jejich většímu termínovému stmelení a všichni soutěžící budou moci v maximální možné míře zúročit úsilí, které do své přípravy každoročně vkládají.V tomto nelehkém období SKFČR žádá všechny o pochopení aktuální situace. Věří, že nebezpečí bude do začátku května zažehnáno a soutěžní sezóna tak bude moci, i když v poněkud nestandardním konceptu, proběhnout bez dalších omezení nebo potíží.

Vzhledem k množícím se četným dotazům na konání mistrovství Evropy IFBB v květnu ve španělské Santa Susanně vedení ŠKFČR ujišťuje, že je v úzkém kontaktu se zástupci IFBB. Před několika dny obdrželo informaci, že přípravy na kontinentální šampionát jsou stále v plném proudu a jeho organizátoři denně pracují na tom, aby se i v letošním roce konal na minimálně stejně vysoké úrovni jako v letech předešlých. O případných změnách míní SKFČR své členy neprodleně informovat.