Mighty Atom (7)

Mighty Atom (7)

Uzavírá Dan Lurie:

Jednou jsme večeřeli se zápasníkem Billy Grahamem, zvaným „Superstar.“ Joe škádlil Billyho tvrzením, že jej udrží jedním prstem. Smáli jsme se, protože Greensteinovi bylo 80 let a vážil bídných 62 kg, Billy měl asi 35 let, vážil 120 kg, měřil 190 cm, měl 56 cm bicepsy a vleže na lavici vytlačil 260 kg. „Billy, jdi směrem ke mně a já tě zadržím jednom prstem,“ řekl Joe. „Počkej, Joe,“ odvětil s úctou ke starému gentlemanovi Billy, „nerad bych ti ublížil.“ „Neboj se o mne, chlapče,“ odpověděl Atom, „jen hezky pojď.“

Mocný Joe rychle vkročil před Billyho a položil ukazováček na kořen zápasníkova nosu. S pohledem upřeným Billymu do očí a nakloněný k němu zapřel chodidla o linoleum a neuhnul ani o píď. Billy se snažil jít dopředu, ale byl znehybněný, naprosto bezmocný. Sténal, tlačil a kroutil se, ale nedokázal se pohnout.

Nakonec se, rudý jako rak, vzdal. Domníval jsem se, že jde o trik, a navrhl jsem odvetu. „Jistě, Dane,“ souhlasil Billy, natáhl pracku a položil ukazovák zvící malého banánu na kořen Atomova nosu. Joe se usmál, pohlédl Billymu do očí a doslova jím PROŠEL. Billy zůstal jako očarován a museli jsme oba uznat Atomovu nadřazenost! Takový byl „Mocný Atom“ Joe Greenstein.

Na snímku zleva Lurie, Chris Dickerson, Joe Bonomo a Atom.