M-SR v powerliftingu open a masters v sobotu 7. 3. v Častej

V sobotu 7. 3. 2020 od 10.00 sa v telocvični Základnej školy v Častej uskutočnia Majstrovstvá Slovenska v silovom trojboji.
Šampionát sa koná pod hlavičkou Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja a teda podľa pravidiel medzinárodne federácie powerliftingu IFP. Súťažiť sa bude v kategóriách ženy, muži, ženy masters a muži masters.

PROPOZÍCIE

Usporiadateľ: z poverenia VV SAFKST – ŠK SPC ČASTÁ
Dátum konania: 7. 3. 2020
Miesto konania: Telocvičňa ZŠ ČASTÁ

Technické ustanovenia
Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel ST, súťažného poriadku a týchto propozícií.
Podmienka štartu: Platná licenčná karta na rok 2020 a v čas zaslaná a riadne vyplnená prihláška.
Protest: Delegátovi písomne s v kladom 5 € – rieši delegát + technický rozhodca + hlavný rozhodca.

Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Pavol Kovalčík
Tajomník: Dominik Dugovič
Delegát: Ondrej Novomeský

Časový rozpis
8:00 – 9:30 hod.: Prezentácia – všetky kategórie žien, mužov, žien masters a mužov masters
9:30 – 9:45 hod.: Porada rozhodcov
9:45 – 9:50 hod.: Slávnostné zahájenie
10:00 hod.: Začiatok súťaže
19:00 hod.: Vyhodnotenie

Rozhodcovia
HR – Pavol Müller
PR – Miroslav Patro, Dušan Černák, Ján Schwarz, Eva Novomeská

Ceny
Medaily, diplomy a trofeje podľa hmotnostných kategórií a podľa IPF formuly.

Ostatné
Každý tréner je povinný byť oblečený v športovom úbore. Každý súťažiaci je povinný sa dostaviť na vyhlasovanie výsledkov v teplákovej súprave. Namiesto bundy môže mať tričko. Jediné povolené logo je názov oddielu, za ktorý súťaží, alebo meno pretekára. Súťažiaci, ktorý nesplní uvedené ustanovenie, nedostane vecnú cenu ani medailu. Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu.