M-SR naturálov SANK 2016 v Kolárove

 |foto: ĽUDOVÍT MAJOR

VÝSLEDKY)  charakterizoval aj sobotňajší (21. 5.) šampionát Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky (SANK) v Kolárove. Mediálnym partnerom majstrovstiev je MUSCLE&FITNESS. Na fotografiách predstavujeme medailistov a medailistky vo všetkých  27 súťažných kategóriách, k úspešným účastníkom sa vrátime i reportážou v printovom časopise.

 

 

V. Rigo otvára MSPrezident SANK Viliam Rigo otvára tohtoročný slovenský šampionát. 

otvorenie MSSlávnostné otvorenie: promotér súťaže Dávid Gál.

Kulturistika dorastu

dorastZľava: 3. Radovan Ďurďovič, 1. Miroslav Lipovský, 2. Richard Bartoš.

Kulturistika juniorov do 176 cm

juniori do 176 cm3. Matej Kráľovič, 1. Vladimír Pečeňa, 2. Tomáš Jurica.

Kulturistika juniorov nad 176 cm

3 juniori nad 176 cm3. Marek Matuský, 1. Tibor Karady, 2. Ján Beňo.

Kulturistika mužov do 175 cm

muži do 175 cm3. Mikuláš Vajaš, 1. Vladimír Pečeňa, 2. Michal Studenič.

Kulturistika mužov do 180 cm

5 muži do 180 cm3. Marek Ferenci,  1. Peter Winkler, 2. Ladislav Erös. 

Kulturistika mužov nad 180 cm

muži nad 180 cm3. Igor Vadkerti, 1. Gabriel Engel, 2. Pavel Čambál.

Mr. physique do 23 rokov

Mr Physique do 23 rokov 3Michal Jurda, 1. Andrej Hartinik, 2. Matúš Berlanský.

Mr. physique do 182 cm

Mr physique do 182 cm3. Anton Syrotka, 1. Viktor Piroš, 2. Michal Jurda.

Mr. physique nad 182 cm

Mr physique nad 182 cm3. Andrej Hartinik, 1. Roman Bednár, 2. Peter Chmelovics.

Kulturistika masters I (40 – 50 rokov)

masters I2. Ladislav Erős, 1. Peter Winkler, 3. Slavomír Prada.

Kulturistika masters II (50 + 60 rokov)

masters II3. Peter Szabo, 1. Peter Kočíšek, 2. Vladimír Lipták.

Kulturistika masters III (nad 60 rokov)

masters III2. Milan Virág, 1. Koloman Tóth.

Fitness bikini do 23 rokov, do 164 cm

Fitness bikini nad 23 do3. Soňa Dzurendová, 1. Denisa Macková, 2. Ivana Urbančoková.

Fitness bikini do 23 rokov, nad 164 cm

Fitness bikini do 23 nad 164 cm3. Kinga Czére, 1. Laura Mária Hajdinová, 2. Libuša Korímová.

Fitness bikini do 164 cm

Fitness bikini do 164 cm3. Silvia Karais, 1. Denisa Macková, 2. Jana Jančariková.

Fitness bikini do 170 cm

Fitness bikini do 170 cm3. Martina Poizlová, 1. Dominika Gulišová, 2. Dana Kiabová.

Fitness bikini nad 170

Fitness bikini nad 170 c3. Veronika Berecová, 1. Dominika Gajdošová, 2. Diana Vargová.

Šport model do 163 cm

Šport model do 163 cm3. Lucia Fraňová, 1. Iveta Kováčiková, 2. Henrieta Kvasničková.

Šport model do 168 cm

Šport model do 168 cm3. Lucia Ďuricová, 1. Gabriela Blašková, 2. Dana Vizárová.

Šport model nad 168 cm

sport model nad 168 cm3. Jana Kuki, 1. Anna Lacko, 2. Eva Mareš.

Šport model 35 – 45 rokov

šport model 35 45 roko3. Henrieta Kvasňovská, 1. Lucia Ďuricová, 2. Dana Vizárová.

Fitness figúra do 165 cm

Fitness figúra do 165 cm3. Zuzana Satmáryová, 1. Katarína Dojčanová, 2. Anastazia Libaiová.

Fitness figúra nad 165 cm

Fitness figúra nad 165 cm3. Barbora Verešová, 1. Laura Takácsová, 2. Miroslava Mokošová.

Fitness figúra 35 – 45 rokov

figúra 35 453. Zuzana Satmáryová, 1. Zuzana Gudaneková, 2. Miroslava Mokošová.

Ms. physique

Ms physique2. Dáša Červenková, 1. Katarína Tomášová, 3. Martina Namešpetrová.

Zmiešané páry

páry IIZľava: Peter Winkler/Katarína Tomášová,  Marek Ferenci/Veronika Ferenci Javorka.

Telesne postihnutí

znevýhodnení Boris Benčat.