Kuriózní silák: Steve Justa

PhDr. Randall Strossen, vydavatel siláckého magazínu MILO, jej v jednom článku nazval “Harvardský filosof síly;” to kvůli neotřelým názorům, málem nepochopitelným praktikám a tomu, že žije ve městě Harvard v Nebrasce – zjevná narážka na Harvardskou universitu v Cambridge, Massachussetts. Justa nazvedal v životě víc zátěží, než 99,9% všech obyvatel země, vytvořil řadu rekordů, překonávajících limity lidské odolnosti a fyzické i mentální síly, ale udělal to jaksi neoficiálně, “na svém vlastním písečku,” tudíž se nedočkal ani globální slávy, natož tučných odměn za reklamy a prezentaci. Ohledně steroidů: “Vaším steroidem je síla vůle, není nic mocnějšího. Bývaly doby, kdy jsem bez dopingu zvedal nejtěžší váhy na planetě. A když jsem začínal, byl jsem jen průměrný Joe.”

JUSTA 05

Narodil se roku 1959 a k tréninku je přivedl kuriózní důvod – při nakládání pěti set 40 kg žoků sena jej doslova ztrapnil o mnoho starší předák, jenž se ani nezapotil, kdežto 22letý Justa málem zkolaboval! Zkusil tedy vzpírat a po nějaké době se rozhodl věnovat všechnu energii tréninku. Inspirován příběhem Louise Cyra začal vzpírat balvany a sudy, zvedat zády a nosit těžké váhy. Každý den prováděl po jedné sérii deseti různých zdvihů, záhy vážil 120 kg k výšce 188 cm a nabíral dech.

JUSTA 02

V dalším období se soustředil na jeden zdvih, den co den zvedal na rameno sud se štěrkem a chodil s ním asi 200 metrů, přičemž denně přidával půl kilogramu; dostal se až na 150 kg. Následoval čtvrtinový mrtvý tah se dvěma svisle stojícími, 135 litrovými sudy, spojenými 3,8 cm tlustou tyčí. Po několika letech nácviku čtvrtinového dřepu (maximum 770 kg) Justa doufal, že dosáhne hodně vysoko, a vskutku, pozvedl monstrózních 930 kg. Během let přidal řadu jiných působivých výkonů, jako například chůzi po ulici s 240 kg kolejnicí přes rameno, zády nadzvedl 2040 kg, ušel patnáct kroků s 540 kg na ramenech a tak dále. A jak trénoval? V jednom tréninku třeba držel na ramenech stojany s 360 kg, s nimiž ušel šest metrů, postavil je na zem, zvedl a znovu šel 6 metrů, dokud neprošel víc jak tři kilometry. Dělal čtvrtinové dřepy po 50 opakováních s váhou 450 kg až do součtu přes 900 tun. Koulel 227 kg setrvačník z lisu na vzdálenost osmi kilometrů. Po úsecích přenášel 110 kg betonový blok do vzdálenosti tři kilometry. Oblékl si speciální vestu se 135 kg závažím a chodil v ní dvě hodiny bez odpočinku. V sériích po třech udělal 500 opakování bicepsového zdvihu s cheatingem a 100 kg činkou. Ve zdvihu zády nahromadil v jednom tréninku přes milion 350 tisíc kilogramů.

JUSTA 03

Dnes je Justovi téměř šedesát, tvrdí ale, že zdaleka neskončil. “Lidé přesvědčí sami sebe, že po dosažení jistého věku už nedokážete nic. To je směšné! Všechno je totiž v hlavě. Důvod, proč se v určitém věku začnou dostavovat zranění, je v tom, že se chtějí zranit – podvědomě už chtějí skončit.”

JUSTA 04

JUSTA 01