Silácké kuriozity: Turecký vztyk

Cvik mezinárodního charakteru, pojmenovaný „Turecký vztyk“ čili „Turkish Get Up,“ se objevil krátce po uvedení typicky ruského náčiní koulí s uchem (kettlebells) na americkou fitness-scénu koncem minulého tisíciletí. Jeho původ je nesnadno doložitelný a spadá možná až do starého Říma, kde prý trestali vězně tím, že je nechávali dělat GET UP po stovkách opakování (nevíme, jestli s nějakou zátěží). Cosi podobného také existovalo v různých armádách v 18. – 19. století na povel „K zemi! Vztyk!“

 

Instruktážní video k Tureckému vztyku 

 

Technika staronového cviku spočívá ve vzepření koule s uchem (jednoručky, činky) do napnuté paže, následném provedení lehu na záda na podlahu a opětovném vztyku, přičemž paže zůstává stále natažená. Průměrný muž může po nácviku zvládnout GET UP se 25 kg – 35 kg koulí s uchem (jednoručkou, činkou). Podívejme se, jak si vedli někteří profesionálové v době před sto lety, kdy byl GET UP běžně používaným cvikem. Jako srovnávací měřítko sloužila vlastní tělesná váha.

 

Ruský borec Konstantin Stěpanov, vážící 75 kg, provedl GET UP se 49 koulí s uchem, kterou držel za ucho dnem nahoru (cca 1910).

Německý silák Lionel Strongfort (Max Unger, 1878 – 1970) vážil asi 80 kg a udělal GET UP se 68 kg (cca 1900).

Polský vzpěrač a gymnasta Otto Arco (Nowosielsky, 1881 – 1960) provedl GET UP s 80 kg, sám vážil jenom 62,5 kg (cca 1910).

Profesionální silák Otis Lambert, vážící 76 kg, předváděl na pódiu GET UP s partnerem, vážícím 85 kg, plus činkou o váze 12 kg (cca 1900).

Švýcarský profesionál Emile Deriaz (1879 – 1938, váha 80 kg), provedl v roce 1903 GET UP s jednoručkou vážící 86 kg.

Majitel studia v New Yorku Sig Klein (1902 – 1987), borec lehké váhy, prováděl GET UP se 45 kg činkou až do pozdního věku.

Nepotvrzený výkon patří ruskému silákovi jménem Terentij Koreń (1883 – 1931). V roce 1908 v Londýně měl provést GET UP levou paží s 96 kg činkou, sám vážil asi 85 kg.

Rovněž nedoložený výkon z exhibice je GET UP siláka Johna Collinse. Tento 180 cm vysoký a 90 kg vážící profesionál jej provedl na Muscle Beach v roce 1940 s dobrovolníkem o váze 120 kg!