Kontroverzia v SAFKST: Dali sme možnosť vyjadriť sa Mlsnovi i Kopčekovi

Kontroverzia v SAFKST

Pred niekoľkými málo dňami sme vás formou článku informovali o situácii v SAFKST (Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja). Dejú sa v nej totiž veci, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť budúcnosť kulturistiky u nás a niektorých osôb v nej pôsobiacich. Igor Kopček bol totiž suspendovaný a čaká ho ďalšie disciplinárne konanie. Z toho predchádzajúceho vyšiel ako nevinný. Sedem týždňov od posledného verdiktu sa musí opäť brániť. Podľa niektorých členov VV SAFKST porušil stanovy asociácie. Toto rozhodnutie prišlo v čase, keď Igor veľmi aktívne poukazuje na značné nejasnosti v prostredí SAFKST. Detaily si môžete prečítať vo vyššie zmienenom článku a tiež v nasledujúcom texte.
Vo štvrtok 16. apríla 2020 sme oslovili Igora Kopčeka s otázkami, ktoré sa týkajú kauzy, ktorá rezonuje  v prostredí kulturistiky a fitness na Slovensku. Takisto sme oslovili prezidenta SAFKST Borisa Mlsnu a dali sme mu priestor vyjadriť sa. Teda reagovať na “nepravdivé obvinenia v útočných mailoch a článkoch Igora Kopčeka a spol.”, ako sa píše na stránke SAFKST.
Obom sme poslali po  5 otázok, na ktoré mohli odpovedať.
V MUSCLE&FITNESS nás zaujímajú na prvom mieste športovci. Práve oni totiž tvoria šport a ten by bez nich neexistoval. Redakcia zostáva nestranná a informuje o aktuálnom dianí vo svete kulturistiky, do ktorého nepochybne aktuálna situácia v SAFKST patrí. Zajímajú nás fakty, a preto sme sa pýtali práve tých, ktorí sú pri jadre problému.

 

Boris Mlsna sa nevyjadril, pričom odpovedať mal na tieto otázky:

» Dňa 17. 2. 2020 rozhodla Disciplinárna komisia Slovenskej asociácie fitnes, kulturistiky a silového trojboja v prípade Igora Kopčeka, že neporušil Stanovy SAFKST. Dňa 9. 4. 2020 začalo proti Igorovi Kopčekovi opäť konanie disciplinárnej komisie SAFKST. Pokiaľ jeho činnosť do 17. 2. 2020 neporušovala stanovy, čo konkrétne porušil v nasledujúcich 7 týždňoch z toho, čo uvádzate na stránkach SAFKST? Citujeme: „Igor Kopček opakovane porušil Stanovy SAFKST, čl. XII. propagáciou dopingu, manipuláciou výsledkov súťaží, dlhodobým a opakovaným porušením povinností člena SAKFST stanovených predpismi SAKFST alebo rozhodnutím príslušného orgánu SAKFST, čím vážne ohrozil alebo mohol vážne ohroziť princípy a vzťahy v SAKFST alebo autoritu normatívneho systému SAKFST alebo rozhodovacie činnosti orgánov SAKFST, vykonával dlhodobo činnosť nezlučiteľnú s poslaním SAKFST a IFBB, IPF, pretože organizoval, propagoval a zúčastňoval sa akcií a činnosti v organizáciách s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sú svojou činnosťou pre SAKFST konkurenčnými.“

» Kde môžeme my, novinári, nájsť nasledujúce informácie: počet aktívnych športovcov SAFKST do 23 rokov v roku 2019, sumy vyplatené (na základe výpočtu) jednotlivým oddielom SAFKST za týchto aktívnych športovcov, celkovú vyplatenú sumu a postup, akým bol vypočítaný priemerný príspevok na jedného športovca vo výške 37,32 €?

» Čo hovoríte na to, že facebookový profil TEMER JURGEN, resp. email, z ktorého je tento profil registrovaný, je údajne prepojený s Vaším mobilným číslom?

» Kde môžeme my, novinári, nájsť nasledujúce informácie o tom, ako bolo naložené so sumou cca 82 000 €, ktorá je zmienená vo Výročnej správe SAFKST za rok 2019 ako príjem mimo financie ministerstva a ktorá bola zhromažďovaná na neštátnom účte SAFKST? Prišli tam tiež financie z MS 2019 IFBB vo fitness v Bratislave – teda poplatky z registrácie, financie z reklamy, z predaje vstupeniek atď.?

» Prečo považujete za relevantné informovať o spore SAFKST vs. Kopček medzinárodnú IFBB, jej rozhodcov a vedenie? Ako súvisí konflikt SAFKST vs. Kopček s jeho medzinárodnou činnosťou, kde pôsobí čisto ako súkromná osoba v tzv. EastLabs Photo teame?

 

Igor Kopček svoju možnosť využil, odpovede nám poslal a my vám ich sprostredkovávame

Dokázali by ste v niekoľkých vetách opísať nezasväteným pozorovateľom, zároveň však fanúšikom kulturistiky, čo presne sa podľa Vás deje v SAFKST? Akým spôsobom ste sa dostali k informáciám, ktoré zverejňujete vo Vašich článkoch, a prečo ste si istý, že všetko, čo ste v článkoch napísali, je stopercentne pravdivé?

V roku 2018 som aj na Výročnej konferencii hovoril o tom, že poďme férovým spôsobom riešiť tzv. príspevok od štátu pre aktívnych športovcov do 23 rokov pre vetvu kulturistika/fitness – ten bol pre rok 2019 ohraničený sumou 79.000 €. Tieto financie patria oddielom, ktoré sa venujú mládeži, pripravujú mládežníkov na súťaže a potencionálne by z nich mohli rásť noví reprezentanti Slovenska. Je to aj akýsi motivačný faktor k súťaženiu – kto sa zapojí do súťaženia, bude mať finančnú podporu.
V roku 2019 sme spoločne s partnermi mali v pláne zorganizovať dvojdňovú súťaž AMIX Patriot Fitness Weekend, u vedenia SAFKST sme presadzovali koncept súťaží pre začiatočníkov (verte mi, bol to boj!), v roku 2020 tých naplánovaných súťaží bolo až 5 (vrátane Slovenského šampionátu začiatočníkov a konceptu tzv. oblastných súťaží). Vyvíjali sme kroky na zastavenie úpadku bodybuildingu na Slovensku, podmienky k súťaženiu pre veľký počet reálne aktívnych športovcov. A na nich by oddiely (vrátane našej Fitness Akadémie Vranov) mohli podľa Zákona o športe od SAFKST získať zaujímavé finančné prostriedky. Ako bonus na podporu svojej činnosti. Aj na uľahčenie súťaženia mládežníkom.
Roky 2017 a 2018 sa v tomto smere riešili alibisticky (tzn. Zákon o športe sa bez problémov porušoval), rok 2019 dopadol ešte horšie. V januári 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Register aktívnych športovcov do 23 rokov, v ktorom SAFKST ako jediný národný športový zväz zaznamenal viac ako 1000% prírastok – v roku 2018 sme ich mali 111, o rok neskôr ich vedenie SAFKST nahlásilo ministerstvu už 1155 (z toho reálnych bolo cca 160, takmer 500 ich bolo z tzv. oddielových súťaží organizovaných TOP funkcionármi, zvyšok z cca 500 športovcov buď nikdy nesúťažil, alebo súťažil maximálne na jednej súťaži, tzn. nemali štatút aktívny športovec).
Register z Ministerstva obsahoval IČO oddielov, takže v obchodnom registri, v registri združení a registri občianskych združení som si dohľadal „komu patria jednotlivé oddiely“. Výsledok bol prekvapujúci – traja členovia, traja TOP funkcionári z vetvy kulturistika a fitness priamo ovládajú minimálne 11-12 subjektov, zorganizovali si na nich tzv. oddielové súťaže a za nich majú nárok na rozhodujúci podiel zo spomínaného príspevku na aktívnych športovcov (ten bol Mlsnovou vyčíslený na 37,32 € a zistiť postup, ako pri počítaní uvažovali, bol doslova hlavolam – takéto údaje v SAFKST zásadne nezverejňujú, tzn. nie sú pod verejnou kontrolou).
Navyše TOP funkcionári môžu prostredníctvom svojich oddielov (vďaka Stanovám prijatým v roku 2017, ktoré sú v rozpore so Zákonom o športe – alebo aspoň ich interpretácia je v rozpore s týmto zákonom) priamo ovplyvňovať vo svoj prospech hlasovania na Konferencii, prijímanie Smerníc a nariadení (samozrejme, tak, ako im to vyhovuje…).
Register Ministerstva ŠVVaŠ je pre mňa hlavným zdrojom informácií, následne mi ďalšie informácie poskytla Výročná správa SAFKST za rok 2019. V článkoch som použil odkazy aj na Zákon o športe, Zmluvy medzi SAFKST a MŠVVaŠ dostupné v centrálnom registri zmlúv, informácie zverejňované na stránke SAFKST, resp. sekretariátom SAFKST posielané oddielom s aktívnymi športovcami. Konzultoval som s kontrolórmi NŠZ (tých, ktoré boli v minulosti reálne postihnuté zo strany Ministerstva ŠVVaŠ), zúčastňoval som sa na dostupných seminároch na tému Zákon o športe. Identita mystického @TEMER JURGENA bola odhalená náhodou. Pri tvorbe obsahu článkov som sa opieral aj o výklady zverejňované na stránke Učenej právnickej spoločnosti, dokonca aj o stránku, ktorú priamo vytvára Hlavná kontrolórka športu p. Fisterová. Logicky predpokladám, že informácie zverejňované MŠVVaŠ sú pravdivé, rovnako ako sú pravdivé informácie získane zo zdrojov, ktoré spomínam – ja im 100% verím.
Analýzou všetkých údajov som zisťoval nové a nové fakty – napríklad aj to, že z tzv. vnútorného účtu (ten nie je pod priamym dohľadom štátu) vedenie SAFKST minulo počas roka 2019 viac ako 82.000€, že na IFBB World Fitness Championships sme utratili viac ako 120.000€ (za čo by sme na Slovensku zorganizovali 40 pohárových súťaží na veľmi slušnej úrovni), že náklady súvisiace s týmto šampionátom sa uhrádzali dokonca aj z prvého príspevku určeného pre rok 2020. Zaskočilo ma aj to, že silový trojboj bol v roku 2019 financovaný aj z peňazí vetvy kulturistika/fitness. Toľko asi v skratke.

Čo celá táto situácia znamená pre samotných pretekárov SAFKST, ak by sa potvrdilo to, čo píšete vo Vašich článkoch?

Celá situácia je podľa mňa tragédiou. Vedenie SAFKST na jednej strane hovorí o podpore, na druhej strane robí kroky také, ktoré vyhovujú iba úzkej skupine TOP funkcionárov. To, že mám pozastavenú činnosť a čaká ma po 7 týždňoch „slobody“ ďalšia disciplinárka, zrejme znamená, že plánované súťaže nezorganizujeme. Hm … asi ich pre súťažiacich (tak ako v roku 2017, 2018 a 2019) zorganizuje trojica Brosman, Mlsnová/Mlsna. A … zabudol som – oni žiadne pohárové alebo majstrovské súťaže nikdy nezorganizovali…

Z akého dôvodu ste nepodali podnet na prešetrenie celej situácie v SAFKST na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR? Očakávate, že sa situácia vyrieši sama? Čo by to znamenalo?

Sama sa určite nevyrieši. A pravdou je, že ju riešim od januára 2020. Členovia Výkonného výboru SAFKST (až na jednu výnimku) na moje podnety nereagovali, po 20. februári som kontaktoval predsedu Disciplinárnej komisie JUDr. Vrabca, ktorý mi odporúčal postup – kontaktovať kontrolórku SAFKST, následne hlavnú kontrolórku športu a napokon orgány činné v trestom konaní. Ku kontrolórke (na základe opakovaných dopytov na VV a sekretariáte SAFKST) som sa dopracoval 11. marca 2020, pár dní na to sa začala riešiť Výročná členská schôdza za rok 2019 formou per rollam. Nielen členovia VV SAFKST ale aj ona má všetky relevantné informácie. Postupujem podľa pokynov, ktoré som získal od JUDr. VRABCA. A čo to prinesie? Pár scenárov spracovali odborníci z Učenej právnickej spoločnosti na svojej stránke. Odporúčam kliknúť si na niektorý z prípadov na stránke UCPS.SK a čítať, čo nás môže postihnúť.

Aké sú podľa Vás dôvody, pre ktoré Vás čaká ďalšie disciplinárne konanie? Čo také ste vykonali medzi 17. februárom 2020 (dátum zatiaľ posledného disciplinárneho konania s Vašou osobou, ktoré bolo ukončené vo Váš prospech) a súčasnosťou, aby bolo nutné s Vami viesť ďalšie disciplinárne konanie?

Úprimne? Netuším, čo som vykonal za spomínaných 7 týždňov. Z členov VV SAFKST Ľuboš Matejíčka určite vie, že v októbri 2019, po AMIX Patriot Weekende, moju mamu diagnostikovali ako onkologického pacienta a po jednom z náročných vyšetrení (sprevádzam ju takmer všade od úvodnej operácie a bol som aj na väčšine z 25 ožarovaní) som musel opakovane vypovedať na polícii. Lebo Brosman stále riešil GDPR. Dňa 23. decembra 2020 rovnakú diagnózu určili manželke.
Podstatnú časť roku 2020 trávim na onkológii, hľadaním informácií o liečbe (aj alternatívnej), keď bola chvíľka času, pripravovali sme nové edukačné projekty v Činkárni Čambal, Bikini fitness camp, kurzy trénerov, ponuky pre IFBB súvisiace s projektom Free IFBB Photo Bank, riešili sme súťaž 2020 AMIX Patriot Cup, aj IFBB Diamond Cup na Slovensku, letenky na jarné IFBB súťaže, boli sme v kontakte s promotérmi domácich aj zahraničných súťaží a písali – pre EastLabs.sk aj Bikinifitness.sk.  A  popri tom som a „naťahoval“ s VV SAFKST, aby nám – namiesto „odklepnutých“ 500€ na oblastné súťaže – dali požadovaných 1.750€; nedali, súťaže sme zrušili. Takmer všetky „moje obvinenia“ boli aj v udaní, s ktorým prišiel už aj Brosman v roku 2019. Netuším, čo som (podľa štyroch členov VV SAFKST) spáchal od roku 2016, od kedy som reálnym členom SAFKST a čo „nezistila“ počas roka vyšetrovania do februára 2020 disciplinárna komisia SAFKST, ktorá sa mnou bude opäť zaoberať.

Na webových stránkach SAFKST je zoznam Vašich porušení stanov SAFKST. Tvrdíte, že ste vo všetkých prípadoch ako člen SAFKST nevinný, alebo ste nejaké z tých bodov porušili? Ak áno, o aké body ide?

Asi by som urobil veľkú chybu, ak by som v roku 2016 vstúpil do SAFKST a vykonával činnosť, za ktorú by ma mohli kedykoľvek poslať „ku dnu“. A predovšetkým s príchodom vedenia prezidenta Borisa Mlsnu, po ktorého boku hneď od začiatku stáli „moji najväčší fanúšikovia“, bola táto hrozba mimoriadne reálna. Činnosť, vďaka ktorej Mlsna neváhal obratom ruky informovať (ešte pred rozhodnutím disciplinárnej komisie) v apríli 2020 medzinárodnú IFBB scénu o tom, že som zo SAFKST suspendovaný, že súťažiaci/členovia SAFKST majú zakázané sa zúčastňovať na akýchkoľvek projektoch, na ktorých sa podieľam, a že rovnaký prístup Mlsna odporúča aj medzinárodným IFBB rozhodcom. Akosi sa pozabudlo na to, že toto nie je nerovný boj Kopček vs. členovia Výkonného výboru plus Mlsnová a Brosman. Nemôžeme predsa považovať upozornenia na reálne chyby vedenia SAFKST (akokoľvek zapiera – sú tam) za osobný útok, resp. útok na asociáciu. Asociácia sme my – organizátori súťaží z Vranova, Hnúšte, Dolného Kubína, Piešťan, Starej Ľubovne, 160 aktívnych (reálne aktívnych) športovcov a aj športovci bez tohto štatútu. Štatutári oddielov, členovia, ktorí asociáciu držia nad vodou vďaka svojmu záujmu o bodybuilding/fitness. VV SAFKST je menšina, ktorá by mala nám, väčšine, slúžiť. Aktuálne nám TOP funkcionári SAFKST iba ukázali, že najlepším spôsobom, ako problém znásobiť je – nevšímať si ho. Prepáčte, nechcem byť zlý, ale Mlsna, Mlsnová, Kovalčík, Matejíčka, Hečko, Brosman sú v aktuálnom svete stratení. Ich rozhodnutia, ktorých výsledkom sú „výhody pre seba, resp. pre ich blízkych“, v súčasnosti sú už neakceptovateľné. Nemajú znalosti, nemajú informácie, nemajú predstavivosť a ukázali, že im chýbajú aj schopnosti. Ozval som sa – myslím si, že to je hlavný dôvod, prečo budem potrestaný…