Kolobeh energie (Píše ĽUDOVÍT MAJOR)

Kolobeh energie

14. 8. 2016

Ahoj, športovci a športovkyne. Srdečne vás zdravím pri príležitosti 308. vydania spoločnej česko-slovenskej edície nášho časopisu MUSCLE&FITNESS (podľa číslovania od roku 1991) – i v mene širokého tímu tvorcov tohto časopisu, jeho web-portálu a nových médií.

V našej ďalšej online ankete sme získali tie najaktuálnejšie informácie o skladbe a vrstvení záujmov a športovej orientácie našej širokej a aktívnej čitateľskej obce. Tie potvrdili tendencie, ktoré sme z komunikácie a kontaktov s našimi čitateľmi tušili už skôr.

Na otázku AKÝ TYP CVIČENIA PREFERUJETE? označila o čosi viac ako jedna tretina (34 %) účastníkov ankety odpoveď KLASICKÝ KULTURISTICKÝ TRÉNING. Zaujímavé však je, že pomerne mnoho hlasov dostalo i ďalších sedem nami určených typov tréningu, len s minimálnymi rozdielmi v preferenciách – všetky medzi 9 a 10 percentami. Sú to: REHABILITAČNÉ A KOMPENZAČNÉ CVIČENIE; SKUPINOVÉ LEKCIE FORMOVANIA POSTAVY; TRÉNING V ŠTÝLE CROSSFIT; STREET WORKOUT – CVIČENIE S VÁHOU VLASTNÉHO TELA; PRÍPRAVA NA PRETEKY TYPU SPARTAN RACE; TROJBOJÁRSKY TRÉNING MAXIMÁLNEJ SILY a ZLEPŠOVANIE VÝKONNOSTI V INOM SÚŤAŽNOM ŠPORTE. (Podrobné výsledky ankety sa nachádzajú na str.29).

Samozrejme, v členení záujmov a preferencií by sa dalo pokračovať i ďalej, napríklad smerom k bojovým športom či k špecificky ženským aktivitám… Podstatné však je, že pri tvorbe obsahu nášho časopisu berieme do úvahy aj tieto údaje o nových trendoch, čo v ohlasoch kvitujú mnohí čitatelia.

Špeciálnou formou kontaktu s vami je každoročne aj náš motivačný projekt v podobe súťaže v zmene postavy za tri mesiace DO FORMY S MUSCLE&FITNESS, doslova šitý na mieru kondične cvičiacich, inak nesúťažiacich amatérov. I v jeho 16. ročníku sme svedkami mnohých sympatických a obdivuhodných výkonov. Môžete sa o tom presvedčiť v čísle 8/2016 nášho časopisu, kde nielen predstavujeme víťazov jednotlivých vekových kategórií mužov a žien S tými najpozoruhodnejšími sa budete stretávať i v ďalších vydaniach v priebehu mnohých mesiacov.

DO Fo 12 13

S veľmi dobrým pocitom opäť vnímame v rámci tejto súťaže fakt, že naše médiá sú pre vás zdrojom nielen inšpirácie, motivácie či zábavy, ale aj cenných informácií a konkrétnych návodov, ktoré vám pomáhajú dosahovať vaše fitness ciele.

M&F produkuje jediná skutočne profesionálna redakcia v celej fitness brandži v našich zemiach, skúsená a kvalifikovaná či už po stránke žurnalistickej alebo „telocvikárskej“. Okrem vedomostí a poznatkov (vlastných a našich zahraničných licenčných partnerov) vkladáme do každého vydania i kvantum energie a entuziazmu. O to viac nás potom teší, keď sa táto energia k nám, vo forme priaznivých reakcií, vracia späť. Vďaka, priatelia!

Uhel pohledu 4 redaktoriObsah M&F tvoria kvalifikovaní praktici mnohých foriem „železnej hry“. Verte či nie, len títo štyria borci rôznych generácií z užšieho redakčného tímu majú spolu 135 rokov tréningových skúseností! Zľava redaktori Boris Bárdoš, Josef Švub, Erik Rédli a šéfredaktor Ľudovít Major. Snímka je z činkárne Sokola Vinohrady Bratislava, desaťročia domovskej posilovne nášho šéfredaktora.

S prianím pekného leta v znamení fitness

podpis_copy.jpg