Kľuky ako Superman

Táto výbušná verzia kľukov je vhodná na aktiváciu rýchlych svalových vlákien hornej časti tela. Zároveň zlepšuje koordináciu a načasovanie odrazu.

Pri supermanových kľukoch sa odrážate od podložky a na chvíľu sa dostávate do vzduchu s vystretými rukami a nohami. Ich zvládnutie zapôsobí na vašich kamarátov v telocvični a zároveň demonštruje vysokú úroveň kondície v práci s váhou vlastného tela. Ramená aj nohy musia spolupracovať so svalstvom trupu, čo sa prejaví v lepšej nervovo-svalovej koordinácii a načasovaní odrazu.

AKO NA TO

POZOR, táto verzia kľukov je len pre pokročilých! Ak si nie ste istí, začnite s jednoduchšími verziami a postupne sa k nej dopracujte.

1 Výdrž v podpore

Zaujmite pozíciu vo vzpore na vystretých pažiach (horná pozícia kľuku) a vydržte v nej čo najdlhšie. Aktivujte sedacie svaly a nedovoľte bokom klesnúť, telo musí tvoriť jednu priamku.

2 Poctivé kľuky

Vo východiskovej pozícii aktivujte stred tela a sedacie svaly. Lakte držte popri tele a kontrolovane spustite telo k zemi. Dotknite sa hrudníkom podložky a dlaňami sa odtlačte naspäť do východiskovej pozície.

3 Kľuky s tlesknutím (bez foto)

Zo spodnej pozície kľuku sa výbušne odrazte, odlepte dlane od podložky a tlesknite.

4 Predĺžte letovú fázu

Zo spodnej pozície kľuku sa výbušne odrazte a vystrite ruky pred seba a zároveň nohami zakopnite dozadu. Mali by ste na chvíľu opustiť podložku.

KEDY

Kľuky v štýle supermana môžete zaradiť na začiatku tréningu hrudníka na aktiváciu rýchlych svalových vláken. Robte 3–5 sérií po 3–5 opakovaní. Sústreďte sa na maximálnu výbušnosť v každom opakovaní.

 

Foto: PER BERNAL